Logga in

Utmärkelsen Svensk Kvalitet Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola Diplomering Quality Innovation

In English english


PRESSRUM.jpg

Jag vill ha SIQs nyhetsbrev:

 

E-postadress:
 


SIQ

Institutet för Kvalitetsutveckling

DRAKEGATAN 6, 412 50 GÖTEBORG

KUNGSGATAN 26, 111 35 STOCKHOLM

TELEFON 031-723 17 00

FAX 031-723 17 99

siq@siq.se

 

 

 

 USK2010_hemsida.jpg

 

    

Välkommen till Öppet hus hos mottagaren av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2010 - .SE!

 

Den 16e juni öppnar . SE för besök i sin verksamhet. Då kan du på plats möta chefer och medarbetare och få en närmare inblick i hur organisationen  har gått tillväga för att utveckla verskamheten till vad den är idag.

 

Besöket inleds kl 9.30 och avslutas med en lunch kl 12.30.

Anmälan till öppet hus

 

Nedan kan du ladda hem en .SEs verksamhetsbeskrivning.

Verksamhetsbeskrivning_.S.pdf

 

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en privat stiftelse med uppdrag att ansvara för Internets svenska toppdomän .se. Överskottet finansierar fortsatt utveckling av Internet i Sverige. 2009 uppgick överskottet till 38,5 miljoner och 2010 blir överskottet ytterligare lite högre.

 

Verksamheten består av två delar:

- registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella

domännamnsregistret under .se.

- investering i forskning och utveckling inom närliggande områden som bidrar till Internets utveckling och användning.

 

Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister

Vi vet alla vilken viktig samhällsfunktion Internet är. Det är därför viktigt att tillgängligheten är hög och att kvaliteten i den svenska delen av Internet är god. På det området vet jag att .SE gör en viktig insats. Jag tycker att det är mycket roligt att stiftelsen nu uppmärksammas för sitt kvalitetsmedvetna arbetssätt och önskar dem lycka till i sitt fortsatta arbete.

 

Domarkommitténs motivering

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation med ansvar för Internets svenska toppdomän .se med registrering av (mer än en miljon) .se-domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamns-registret.

 

Överskottet från stiftelsens avgiftsintäkter anslås oavkortat till forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation, särskilt med inriktning på Internet.

Organisationen präglas av en verkställande ledning som genom sitt personliga engage-mang tjänar som föredöme för alla medarbetare som är aktivt delaktiga i en kunddriven verksamhetsutveckling. Detta förstärks av ett genomtänkt och förankrat system för erkännande och uppmuntran.

 

En välplanerad verksamhet byggd på säker och skyddad information bedrivs i ett antal integrerade och samverkande processer som i samråd med organisationens kunder och leverantörer kontinuerligt förbättras. Flera processer redovisar mycket goda och trendmässigt bekräftade resultat.

 

Organisationen kan ytterligare utveckla metodiken i sin processorientering, fullt ut etablera sin satsning på strategisk och individuell kompetensutveckling och på miljöledning.

 

.SE tjänar som ett gott föredöme för systematisk verksamhetsutveckling och har genom flerårigt arbete med utvecklingen av sin verksamhet gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

 

Fler kommentarer

 

Rune Brandinger, styrelseordförande i .SE 2006-2010

När vi för fyra år sedan satte upp målet att erövra denna bragdmedalj i svenskt kvalitetsarbete verkade det omöjligt. Men vi litade på Churchill: "det svåra ordnar vi direkt, det omöjliga tar lite längre tid". Detta är främst en utmärkelse till ett arbetslag med en helt enastående sammanhållning och en obegränsad vilja att ständigt bli bättre.

 

Anders Flodström, ordförande .SE:

Som relativt nytillträdd ordförande är jag imponerad över den drivkraft och det kvalitetsmedvetande som finns hos alla medarbetare. .SE har bedrivit ett målmedvetet kvalitetsarbete de senaste fyra åren med siktet inställt på att erhålla Utmärkelsen Svensk Kvalitet redan från starten. Att det arbetet kröns med resultat är bara väntat och väldigt roligt. Det bevisar att kvalitet fostrar en kultur där medarbetare trivs  och presterar.

 

Danny Aerts, VD .SE

Det är fantastiskt roligt att .SE får Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Jag vill framför allt rikta ett stort tack till alla våra engagerade medarbetare, ledare och till vår styrelse. Det arbete vi gemensamt har gjort under fyra års tid, mot målet att få Utmärkelsen Svensk Kvalitet, har bidragit till att verksamheten har utvecklats till vad den är idag. Det här sporrar till nya ansträngningar!

 

Jan Säll, ordförande i Registrars.se

Som ordförande i registrarföreningen ser jag med glädje att .SE har fått priset. Vi inom registrars.se har under en lång tid haft ett framgångsrikt samarbete med .SE där vi regelbundet träffas och diskuterar problem och möjligheter. Kvaliteten har bara blivit bättre under åren och det är roligt att detta uppmärksammats.

 

Jerry Karlsson, VD SIQ

Utmärkelsen Svensk Kvalitet har sin motsvarighet i nationella utmärkelser i över 70 länder. Dessa utmärkelser baseras på såväl resultat över tiden, som den kultur, de arbetssätt och det ledarskap som bidrar till de goda resultaten. Det är på goda grunder som SIQ kan presentera .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) som gott föredöme.

 

Utmärkelse cermonin

Vid en ceremoni den 3 februari erhöll .SE Utmärkelsen Svensk Kvalitet ur Hans Majestät Konungens hand inför ca 140 inbjudna gäster och medarbetare.

 

Vid ceremonin talade Danny Aerts, VD .SE, Anders Flodström, styrelseordförande .SE samt Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister och Jerry Karlsson, VD SIQ,. Ladda ner .SEs beskrivning av hur organisationen arbetar för att utveckla verksamheten.

För ytterligare information kontakta:

Jerry Karlsson, VD, SIQ, 031 – 723 17 06

Danny Aerts, VD, .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), 08 – 452 35 17

 

 

Arbetsförmedlingen Hudiksvall/Nordanstig får

Erkännande för framgångsrik Verksamhetsutveckling 2010

 

Arbetsförmedlingen Hudiksvall-Nordanstig, har deltagit i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2010 och därvid erhållit Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling. Erkännandet är en bekräftelse på att organisationen har kommit långt i sin verksamhetsutveckling.

 

Hillevi Engström, Arbetsmarknadsminister: Det är glädjande att se att de förändringar regeringen genomfört vad gäller arbetsförmedlingen när det kommer till en tydlig organisation och ett tydligt ledarskap har gett effekt. Min förhoppning är att Arbetsförmedlingen Hudiksvall/Nordanstig tjänar som föredöme för hela förmedlingen i Sverige. Arbetsförmedlingen har ett mycket viktigt uppdrag särskilt i kontakt med arbetsgivare.

 

Domarkommitténs motivering

Arbetsförmedlingen i Hudiksvall-Nordanstig arbetar med att arbetsgivare som söker arbetskraft och arbetssökande skall mötas för ömsesidig nytta.

 

Organisationen har en processorienterad och kunddriven verksamhet som återspeglar sig i de goda resultaten.

 

Arbetsplatsen genomsyras av ett tydligt och engagerat ledarskap som uppmuntrar till ständiga förbättringar. Detta sker i dialog med kunder, medarbetare och samarbets-partners. Stort engagemang präglar såväl medarbetare som chefer på Arbetsförmedlingen i Hudiksvall-Nordanstig vilket lett till en påtaglig kvalitetskultur inom organisationen.

 

De arbetssökande visar stor tillit till förmågan att finna nytt och stimulerande arbete. Ett förbättringsområde är en tydligare samverkan med gruppen arbetsgivare.

 

Det finns en god koppling mellan det organisationen mäter och uppsatta mål. Resultat för

medarbetarnas engagemang och utveckling samt kundtillfredsställelse visar på goda resultat, men ännu är det för tidigt att utläsa uthålliga trender.

 

Arbetsförmedlingen i Hudiksvall-Nordanstig har i en kritisk omvärld systematiskt arbetat med kvalitetsförbättringar och är väl förtjänt av ett Erkännande för framgångsrik Verksamhetsutveckling.

 

Fler uttalanden

Angeles Bermudez-Svankvist, Arbetsförmedlingens generaldirektör:

- Nu har Arbetsförmedlingen i Hudiksvall-Nordanstig visat vilka goda resultat man kan nå genom att jobba systematiskt, ha engagerade medarbetare och ledare samt ha ordning och reda på verksamheten. - Erkännandet är mycket roligt, inspirerande och hedrande och det visar att Arbetsförmedlingen är inne på rätt spår.

 

Charlotte Palmborg, Arbetsförmedlingschef i Arbetsmarknadsområde Hudiksvall:

Vi känner oss oerhört glada och tacksamma att vi har tilldelats ett Erkännande för vårt kvalitetsarbete. Med kunden i fokus har vi under flera år arbetat med att göra skillnad. Jag hoppas att denna positiva uppmärksamhet kan leda till att andra kollegor inom Arbetsförmedlingen får energi att fortsätta det viktiga utvecklingsarbetet.

 

Caroline Schmidt (C) kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall

Det är stort fokus på Glada Hudik just nu. Att vår arbetsförmedling får SIQs erkännande ger oss ytterligare en sak att glädjas åt. Det känns lite som att utmärkelsen också är till kommunen, eftersom vår nära samverkan är avgörande för resultatet för vår arbetsmarknad.

 

Stig Eng (C) kommunstyrelsens ordförande i Nordanstig:

Det har varit ett konstruktivt samarbete mellan kommuner, arbetsförmedling, region och

arbetstagarorganisationer som lett till det goda resultatet. Här ser vi vad gränsöver-skridande samarbete kan åstadkomma!

 

Jerry Karlsson, VD SIQ: Arbetsförmedlingen Hudiksvall/Nordanstig är ett utmärkt exempel på vadsom kan uppnås med ett aktivt ledarskap och en väl utvecklad kvalitetskultur. Här finns goda möjligheter att hämta både inspiration och kunskap om framgångsrika arbetssätt.

 

För ytterligare information kontakta:

Jerry Karlsson, VD, SIQ, 031 – 723 17 06

Charlotte Palmborg, Arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen Hudiksvall/Nordanstig,

010 – 486 83 11

 

 

 

 

Nätverket kring

kvalitetsarbete

 

Programöversikt 2016 >> 

  Provmedlemskap >>

 

               

modellbild08_2

SIQs Modell 2016

  

     Beställ / ladda hem här!>>