Logga in

Utmärkelsen Svensk Kvalitet Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola Diplomering Quality Innovation

In English english


PRESSRUM.jpg

Jag vill ha SIQs nyhetsbrev:

 

E-postadress:
 


SIQ

Institutet för Kvalitetsutveckling

DRAKEGATAN 6, 412 50 GÖTEBORG

KUNGSGATAN 26, 111 35 STOCKHOLM

TELEFON 031-723 17 00

FAX 031-723 17 99

siq@siq.se

 

 

 
LENA-OCH-KUNGEN.jpg

Sjukhusdirektör Lena Adolfsson mottar Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2012 av Hans Majestät Konungen den 30 januari, 2013.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet är ett sätt att hitta nya vägar att göra organisationen effektiv och lönsam. Klicka på rubrikerna i tablån nedan för att läsa mer om det du vill ha information om/anmäla dig till:

  • Bli Examinator
  • Delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet
  • Deltagarutbildning

Delta i Utmärkelsen SvenskKvalitet >> Regler och Anvisningar >>

Tidsplan >>

Domarkommittén >> Bli examinator >> Referenser >>
Statistik >> Utmanarna >>  Deltagarutbildning>>
2011 års mottagare >> Tidigare mottagare >>

 

SIQ har som syfte att utveckla och driva på förbättringar i svenska verksamheter. Utmärkelsen Svensk Kvalitet har som syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och att lyfta fram förebilder till inspiration för andra och genom att de deltagande verksamheterna får ett underlag till sitt förbättringsarbete.

 

Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet innebär att ni får en unik möjlighet att gå igenom hela verksamheten på ett strukturerat och pedagogiskt sätt. Under resans gång identifierar ni nya förbättringsområden som vässar organisationen till att bli effektivare och lönsammare genom att sätta kunder, medarbetare och processer i fokus.

 

Vad är Utmärkelsen Svensk Kvalitet?
Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse för framgångsrika organisationer. Alla svenska företag och organisationer (tex. divisioner, affärsenheter och kliniker) som har målet att bli riktigt framgångsrika är välkomna att delta. Utmärkelsen Svensk Kvalitet fokuserar på att finna goda förebilder och att ge detaljerad återföring till alla deltagande organisationer för att hjälpa dem i sin utveckling mot framgång i världsklass. Utmärkelsen Svensk Kvalitet har förgreningar i ett flertal regionala, sektoriella och branschvisa utmärkelser.

 

Utmärkelsen delas ut i två klasser:

Utmärkelsen Svensk Kvalitet eller Erkännande

Utmärkelsen Svensk Kvalitet delas ut i två klasser, stora organisationer med 200 årsanställda eller fler och små organisationer med färre än 200 årsanställda.
Erkännande ges till organisationer där platsbesök verifierat en god nivå och jämnhet.

 

 

 

Nätverket kring

kvalitetsarbete

 

Programöversikt 2016 >> 

  Provmedlemskap >>

 

               

modellbild08_2

SIQs Modell 2016

  

     Beställ / ladda hem här!>>