Logga in

Utmärkelsen Svensk Kvalitet Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola Diplomering Quality Innovation

In English english


PRESSRUM.jpg

Jag vill ha SIQs nyhetsbrev:

 

E-postadress:
 


SIQ

Institutet för Kvalitetsutveckling

DRAKEGATAN 6, 412 50 GÖTEBORG

KUNGSGATAN 26, 111 35 STOCKHOLM

TELEFON 031-723 17 00

FAX 031-723 17 99

siq@siq.se

 

 

 

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Vad är Utmärkelsen Svensk Kvalitet?

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse för framgångsrika organisationer. Alla svenska företag och organisationer (tex. divisioner, affärsenheter och kliniker) som har målet att bli riktigt framgångsrika är välkomna att delta. Utmärkelsen Svensk Kvalitet fokuserar på att finna goda förebilder och att ge detaljerad återföring till alla deltagande organisationer för att hjälpa dem i sin utveckling mot framgång i världsklass.

Så här går det till >> Regler och Anvisningar >>

Tidplan >>

Domarkommittén >> Bli examinator >> Referenser >>
Statistik >> Utmanarna >>  Dokument & Material >>
Årets utmärkelsemottagare >> Tidigare mottagare >> Öppethus>>

Varför delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet?

Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet innebär att ni får en unik möjlighet att gå igenom hela verksamheten på ett strukturerat och pedagogiskt sätt. Under resans gång identifierar ni nya förbättringsområden som vässar organisationen till att bli effektivare och lönsammare genom att sätta kunder, medarbetare och processer i fokus. Organisationens beskrivningar av sin verksamhet utvärderas av ett kvalificerat examinatorsteam som har genomgått en gedigen utbildning. I genomsnitt lägger ett  utvärderingsteam ner närmare 1000 timmar på utvärdering av er verksamhet.

Hur går utvärderingen till?

Utvärderingen av deltagande organisationer görs av ett team som består av 4 - 7 utbildade examinatorer. Examinatorsutbildningen innebär en kvalificerad managementutbildning, vilken tack vare sitt upplägg ger oerhört stort värde till de som genomgått utbildningen och deras organisationer. Många av våra närmare 2000 examinatorer vittnar om att utbildning och utvärdering innebär ett intensivt, men oerhört lärorikt arbete. Välkommen med din anmälan till att bli examinator!

SIQ har som syfte att utveckla och driva på förbättringar i svenska verksamheter. Utmärkelsen Svensk Kvalitet har som syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och att lyfta fram förebilder till inspiration för andra och genom att de deltagande verksamheterna får ett underlag till sitt förbättringsarbete. 


 

 

 

 

Nätverket kring

kvalitetsarbete

 

Programöversikt 2016 >> 

  Provmedlemskap >>

 

               

modellbild08_2

SIQs Modell 2016

  

     Beställ / ladda hem här!>>