Logga in

Utmärkelsen Svensk Kvalitet Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola Diplomering Quality Innovation

In English english


PRESSRUM.jpg

Jag vill ha SIQs nyhetsbrev:

 

E-postadress:
 


SIQ

Institutet för Kvalitetsutveckling

DRAKEGATAN 6, 412 50 GÖTEBORG

KUNGSGATAN 26, 111 35 STOCKHOLM

TELEFON 031-723 17 00

FAX 031-723 17 99

siq@siq.se

 

 

 

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Vad är Utmärkelsen Svensk Kvalitet?

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse för framgångsrika organisationer. Alla svenska företag och organisationer (tex. divisioner, affärsenheter och kliniker) som har målet att bli riktigt framgångsrika är välkomna att delta. Utmärkelsen Svensk Kvalitet fokuserar på att finna goda förebilder och att ge detaljerad återföring till alla deltagande organisationer för att hjälpa dem i sin utveckling mot framgång i världsklass.

Så här går det till >> Regler och Anvisningar >>

Tidplan >>

Domarkommittén >> Bli examinator >> Referenser >>
Statistik >> Utmanarna >>  Dokument & Material >>
Tidigare mottagare >> Tidigare mottagare >> Öppethus>>

Varför delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet?

Att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet innebär att ni får en unik möjlighet att gå igenom hela verksamheten på ett strukturerat och pedagogiskt sätt. Under resans gång identifierar ni nya förbättringsområden som vässar organisationen till att bli effektivare och lönsammare genom att sätta kunder, medarbetare och processer i fokus. Organisationens beskrivningar av sin verksamhet utvärderas av ett kvalificerat examinatorsteam som har genomgått en gedigen utbildning. I genomsnitt lägger ett  utvärderingsteam ner närmare 1000 timmar på utvärdering av er verksamhet.

Hur går utvärderingen till?

Utvärderingen av deltagande organisationer görs av ett team som består av 4 - 7 utbildade examinatorer. Examinatorsutbildningen innebär en kvalificerad managementutbildning, vilken tack vare sitt upplägg ger oerhört stort värde till de som genomgått utbildningen och deras organisationer. Många av våra närmare 2000 examinatorer vittnar om att utbildning och utvärdering innebär ett intensivt, men oerhört lärorikt arbete. Välkommen med din anmälan till att bli examinator!

SIQ har som syfte att utveckla och driva på förbättringar i svenska verksamheter. Utmärkelsen Svensk Kvalitet har som syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och att lyfta fram förebilder till inspiration för andra och genom att de deltagande verksamheterna får ett underlag till sitt förbättringsarbete.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014

Utmärkelsen går till MTR som driver Stockholms tunnelbana

Ta chansen ochta del av deras Verksamhetsberättlese här!

2014 års mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet tilldelas MTR Stockholm AB som på uppdrag av SL driver Stockholms tunnelbana. Det är 23:e året i rad som Utmärkelsen Svensk Kvalitet delas ut till föredömliga organisationer som långsiktigt och systematiskt arbetat med kvalitetsarbete. I år delas även ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling ut och det går till Byleskolan i Täby.

– Det är en stor ära att även i år få lyfta fram föredömen för kvalitetsarbete. Extra glädjande att utmärkelsen i år går till en aktör i en bransch som det pratas mycket om. Att MTR Stockholm så målmedvetet och systematiskt utvecklat sitt kvalitetsarbete och därmed kunnat underlätta vardagen för många resenärer är föredömligt, säger Jerry Karlsson, VD för SIQ.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse och tilldelas organisationer som påvisat synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Bakom utmärkelsen står SIQ som delat ut denna sedan 1992.

– Vi är fantastiskt glada och hedrade över att erhålla Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014, säger Peter Viinapuu, VD MTR. För fem år sedan tog vi över ansvaret för planering, drift och underhåll av tunnelbanan. Sedan dess har ledare och medarbetare, målmedvetet och med resenären i centrum, arbetat för att höja kvaliteten i leveransen av tunnelbanans olika delar. Idag kan vi se att punktligheten är den högsta i tunnelbanans 60-åriga historia och kundmiljön är renare än någonsin. Denna prestigefyllda utmärkelse visar att vi är på rätt väg i vårt fortsatta arbete framåt.

Utmärkelsen har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat såväl som inom offentlig sektor.

– MTRs kvalitetsarbete har varit systematiskt och för resenärernas bästa. Vi ser MTR som en seriös partner i kollektivtrafiken, med ett långsiktigt engagemang. Gratulerar till utmärkelsen, den är välförtjänt, tillägger Anders Lindström, VD för SL.

Utmärkelsen 2014 kommer att delas ut vid särskild ceremoni den 12 februari 2015 i Stockholm. I samband med tillkännagivandet av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014 tilldelas även ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling till Byleskolan i Täby.

Domarkommittén för Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014 består av:

– Staffan Zackrisson, fd VD Volvo Aero AB (ordförande i Domarkommittén.)

– Kjell Jansson, VD Svensk Energi

– Anders Mellberg, fd VD Agria International

– Gunilla Rittgård, VD för STS Student Travel Schools AB

– Håkan Viklund, Professor Mittuniversitetet

– Lena Lundh, Ordförande LeanForum

– Agneta Jansmyr, Landstingsdirektör Jönköpings läns landsting

Motivering från Domarkommittén till mottagaren av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014

Domarkommittén har beslutat att tilldela MTR Stockholm AB Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014MTR Stockholm AB har på kort tid nått en väl etablerad förbättringskultur som genomsyrar hela organisationen. För att öka kundvärdet och upplevelsen i tunnelbanan har organisationen etablerat systematiska angreppssätt som effektiviserar leverantörssamverkan, vidareutbildar medarbetarna samt mäter och följer upp nyckelindikatorer och kundtillfredsställelse. Valda angreppssätt drivs av engagerade ledare på olika nivåer och stöds av ett gemensamt verksamhetsledningssystem. Organisationen arbetar för att uppnå hög flexibilitet och omställningsförmåga genom att ständigt effektivisera processer och förkorta beslutsvägar. MTR Stockholm AB har integrerat hållbarhet i sina värderingar och processer och är genom sitt förtjänstfulla kvalitetsarbete ett föredöme för andra organisationer.

Motivering från Domarkommittén till Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2014

Domarkommittén har beslutat att tilldela Byleskolan ett Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2014.Med ett konstant fokus på elevernas behov lyckas Byleskolan skapa och nå höga mål för elevernas lärande. Det tydliga engagerade ledarskapet tillsammans med medarbetarnas delaktighet utmärker och driver kvalitetsutvecklingen genom systematiska och delvis integrerade angreppssätt. Byleskolan är ett gott exempel på hur ett målmedvetet och strukturerat arbetssätt kan påverka arbetsmiljön och stärka eleverna på ett socialt plan genom aktivt deltagande och ansvar i skolans systematik, vilket stärker skolans långsiktiga helhetsperspektiv. Ett förbättringsområde är att jämföra sig med ledande organisationer och sätta mål i utvecklingen av sina processer.

 

 

 


 

 

 

 

 

Nätverket kring

kvalitetsarbete

 

Programöversikt 2015 >> 

  Provmedlemskap >>

 

               

modellbild08_2

SIQs Modell 2015

  

     Beställ / ladda hem här!>>