Author Archives: Annika Lindqvist

 1. SIQ har rekryterat ny kommunikationsansvarig, välkommen Frida!

  Leave a Comment

  – Men också så mycket annat! Kommunens uppdrag är stort och komplext och jag har på så vis fått möjlighet att arbeta med olika slags arbetsuppgifter. Medborgardialog, kriskommunikation och förändringsarbete är några exempel. Som medlem i förvaltningsledningen tar jag med mig ett synsätt som visar på en god förståelse för verksamheten på en övergripande nivå, säger Frida.

  I tjänsten som kommunikationsansvarig på SIQ ingår det även att stötta Svenskt kvalitetsindex (SKI) med kommunikations- och marknadsföringsfrågor. Ett uppdrag som Frida ser fram emot.

  – Jag har redan hunnit träffa båda gängen på SIQ och SKI. Nu ser jag fram emot att lära känna mina kollegor ännu mer och framförallt lära mig verksamheterna. Att jag blev intresserad av att söka tjänsten som kommunikationsansvarig just här, beror på att jag ser viktiga verksamheter som bidrar med ny kunskap till det svenska samhället. För mig är det a och o att arbeta med något jag tror på. Den känslan infinner sig här.

 2. Säkerhetsmognaden hänger inte med när cyberhoten ökar

  Leave a Comment

  Det handlar om förändringar i samhället, där samverkan mellan offentliga institutioner, privata verksamheter och civilsamhälle är viktigare än någonsin. För att kunna jobba med hållbar framgång behöver ledning och medarbetare ha nått en viss kvalitetsmognad, för att organisationerna ska uppnå det som vi kallar för Quality 5.0, det vet vi.

  Men hur är det med säkerhetsmognaden? Behöver vi tänka på den också? Ur ett managementperspektiv?

  En hotfull situation

  Mellan 30 och 40% av oss har kunnat jobba en mycket stor del av vår arbetstid via nätet, under de senaste åren. Det har inneburit att vi tagit ett skutt, det som också kallas disruption, då det gäller digitaliseringen. Inte sedan HemPC-reformen, som gjorde att persondatorerna blev avdragsgilla under slutet av 1990-talet eller sedan lanseringen av Smartphone, i slutet på 2000-talet, har det svenska samhället tagit ett så stort digitalt kliv framåt.

  Nu har många av de organisationer, som kunnat sköta sina verksamheter hemifrån, gått tillbaka till kontoren, åtminstone vissa dagar i veckan. Många chefer kommer att fortsätta att leda sina medarbetare på distans och många medarbetare att utföra sina uppgifter hemma, på stan eller på annan plats, kanske ett satellitkontor nära hemmet. Flera företag och offentliga verksamheter har minskat sin kontorsyta eller helt gjort sig av med sina lokaler.

  Just nu är samhället föremål för en stor utmaning. Många har under de senaste åren drabbats av det som brukar kallas cyberbrott. Det innebär brott där internet och datorer ofta är inblandade. Det kan vara cyberattacker, det vill säga distribuerade över­belastnings­attacker eller spridning av skadlig kod. Men olaga hot, utpressning och olaga identitetsanvändning, som kan utföras över internet. Antalet cyberattacker har ökat under pandemiåren och Rysslands pågående försök till invasion av Ukraina bidrar tyvärr till en ökning av dessa.

  Ökad kvalitet och hållbarhet men bristande säkerhetstänkande

  Om vi tänker oss den digitala utvecklingen som en kurva i en graf, ser vi, under de två senaste åren, vad som brukar kallas en ”hockey-stick”-effekt. Nu pekar digitaliseringskurvan snabbt uppåt, med hjälp av den nya tekniken har nya beteenden och vanor etablerats. Det innebär många fördelar; att öppenheten/transparensen har ökat. Fler kan jobba i verksamhetens system på distans, användningen av samarbetsverktyg och mejl har ökat. Hur skulle vi ha kunnat klara av våra uppgifter, om vi inte haft möjligheten att använda Teams, Zoom eller andra stöd under pandemin?

  Om vi i samma tänkta graf lägger till kurvan för utveckling av verksamhetens säkerhet, i det här fallet handlar det mest om informationssäkerheten, ligger den plant och följer inte digitaliseringskurvan, utan buktar möjligen svagt uppåt. Få organisationer kan visa samma positiva trend för ökad säkerhetsmognad, som för att skapa möjligheter för digitalisering. Det innebär att gapet mellan den ökande digitaliseringsnivån och den bibehållna säkerhetsnivån nu har blivit större.

  Ökad säkerhetsmognad – en styr- och ledningsfråga

  För mig är detta en ledningsfråga. Likaväl som att öka kvalitetsmognaden, ställer ökande säkerhetsmognad krav på att ett gemensamt arbetssätt genomsyrar hela verksamheten. Säkerhetsfrågorna hanteras i vissa verksamheter som enbart knutna till teknik och krav på det som brukar kallas för hårdvara (datorer, nätverk smartphones). Det handlar i minst lika hög grad om vilka beteende och värderingar som finns hos ledning och medarbetare. Det som kanske kan kallas för mjukvara? På samma sätt som för att öka sin kvalitetsmognad, behövs ett systematiskt arbete med både strukturella och kulturella frågor för att öka sin säkerhetsmognad.

  Min slutsats är att alla organisationer som vill nå hållbar framgång, behöver öka sin säkerhetsmognad. Ett holistiskt synsätt behövs även på detta område.  Nivåerna mellan den ökande öppenheten och säkerhetstänkandet behöver få en bättre balans. Lyft frågorna till managementnivån, annars kan vi aldrig uppnå Quality 5.0!

   


  Lilian Klasson, Senior Partner och grundare, Stratvise

 3. Centiro Solutions lovordas av utrikeshandelsminister Anna Hallberg

  Leave a Comment

  I november 2021 tilldelades Centiro Solutions AB Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2021, Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse.

  Idag den 27 april mottog företaget utmärkelsen av utrikeshandelsminister Anna Hallberg vid en ceremoni på företagets huvudkontor i Borås.

  Centiro är ett svenskt mjukvaruföretag med huvudfokus att koppla samman och aktivera molnbaserade leverans- och servicenätverk i den digitala världen. Med global hub i Borås och kontor i Storbritannien, Indien, USA, Spanien och Kanada sysselsätter koncernen omkring 500 medarbetare samt har en tillväxt på 30% per år.

  Domarkommitténs motivering
  ”Centiro är en innovatör av molntjänster för hantering av varuflöden inom e-handel, logistik och industri. Ledande företag och varumärken i mer än 175 länder använder deras lösningar. Företaget har en stark tillväxt, god ekonomisk hållbarhet och bidrar därmed till att leda för hållbarhet inom logistikområdet.

  För Centiro är medarbetarna företagets viktigaste resurs och stor vikt läggs vid att skapa en kultur där alla känner delaktighet i företagets framgång. Den starka företagskulturen gör att modet finns att utmana traditionella normer och etablerade tillvägagångssätt för att bygga värdeskapande tjänster och processer.

  Centiro har genom innovativa lösningar och dedikerade kundteam utvecklat sina processer och arbetssätt på ett unikt sätt och skapat en kundorienterad verksamhetsutveckling som är i världsklass. Centiro är en mycket god förebild och en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet”

   

  Utmärkelsen Svensk Kvalitet
  Sedan 1992 delar SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till verksamheter som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete på organisationsnivå och därmed når hållbar framgång.

  Utmärkelsen Svensk Kvalitet tilldelas organisationer som påvisat betydande resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Verksamheterna blir belysta ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån SIQ Managementmodell som är en grund för hur organisationer når framgång med sin verksamhet.

  De fem områden som avgör vilka som får utmärkelsen är förmågan att skapa värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer samt arbeta med förbättringar och skapa innovationer.

  Utmärkelsen Svensk Kvalitet har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

   

  Domarkommittén 2021

  Anders Mellberg, Konsult och tidigare VD Agria, Ordförande i Domarkommittén
  Ann-Charlotte Järnström, Direktör VästKom
  Håkan Wiklund, Professor, Mittuniversitetet
  Åke Ljungdahl, Director, VOLVO Cars

 4. Pressinbjudan: Utdelning av Utmärkelsen Svensk Kvailtet den 27 april 2022

  Leave a Comment

  Program den 27 april

  Kl 14.00-14.30 Ceremoni
  Adress; Vevgatan 6, Borås
  Medverkande; Utrikeshandelsminister Anna Hallberg, Anna Nilsson-Ehle, Styrelseordförande SIQ, Göran Lundwall, VD SIQ, Anders Mellberg, Domarkommitténs ordförande, Niklas Hedin, CEO Centiro Solutions, Gustav Stawåsen, CISO Centiro Solutions
  Efter ceremonin finns tid för intervjuer och fotografering.

  Centiro är ett svenskt mjukvaruföretag med huvudfokus att koppla samman och aktivera molnbaserade leverans- och servicenätverk i den digitala världen. Med global hub i Borås och kontor i Storbritannien, Indien, USA , Spanien och Kanada sysselsätter koncernen omkring 500 medarbetare samt har en tillväxt på 30% per år.

  Centiro tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2021.

  Domarkommitténs motivering

  ”Centiro är en innovatör av molntjänster för hantering av varuflöden inom e-handel, logistik och industri. Ledande företag och varumärken i mer än 175 länder använder deras lösningar. Företaget har en stark tillväxt, god ekonomisk hållbarhet och bidrar därmed till att leda för hållbarhet inom logistikområdet.
  För Centiro är medarbetarna företagets viktigaste resurs och stor vikt läggs vid att skapa en kultur där alla känner delaktighet i företagets framgång. Den starka företagskulturen gör att modet finns att utmana traditionella normer och etablerade tillvägagångssätt för att bygga värdeskapande tjänster och processer.
  Centiro har genom innovativa lösningar och dedikerade kundteam utvecklat sina processer och arbetssätt på ett unikt sätt och skapat en kundorienterad verksamhetsutveckling som är i världsklass. Centiro är en mycket god förebild och en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet”

  Utmärkelsen Svensk Kvalitet

  Sedan 1992 delar SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till verksamheter som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete på organisationsnivå och därmed når hållbar framgång.
  Utmärkelsen Svensk Kvalitet tilldelas organisationer som påvisat betydande resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Verksamheterna blir belysta ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån SIQ Managementmodell som är en grund för hur organisationer når framgång med sin verksamhet.
  De fem områden som avgör vilka som får utmärkelsen är förmågan att skapa värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer samt arbeta med förbättringar och skapa innovationer.
  Utmärkelsen Svensk Kvalitet har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

  Domarkommittén 2021

  Anders Mellberg, Konsult och tidigare VD Agria, Ordförande i Domarkommittén
  Ann-Charlotte Järnström, Direktör VästKom
  Håkan Wiklund, Professor, Mittuniversitetet
  Åke Ljungdahl, Director, VOLVO Cars

  Anmäl gärna er medverkan till Annika Lindqvist, kommunikatör på SIQ på annika@lindqvistslada.se

  Läs mer om Centiro Solutions på www.centiro.com
  Läs mer om SIQ på www.siq.se
  Läs mer om Utmärkelsen Svensk Kvalitet på www.siq.se/vara-tjanster/utmarkelsen-svensk-kvalitet/

 5. Leda för framgång -Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2022

  Leave a Comment

  LÅT ER INSPIRERAS – ANTA UTMANINGEN!

  Utmärkelsen uppmärksammar hållbara framgångsrika verksamheter ur tre perspektiv:

  • Kultur genom framgångsfaktorer
  • Struktur i arbetssätt
  • Systematik i förbättringsarbetet

  Med hjälp av en extern genomlysning av ert kvalitetsarbete utifrån ett helhetsperspektiv kan varje organisation skapa förutsättningar för att
  hålla sig på topp, hela tiden. Utvärderingen synliggör era styrkor och förbättringsområden så att ni kan fokusera ert förbättringsarbete där det gör störst nytta.

  Utmärkelsen riktar sig till bra verksamheter som vill bli bättre. Stora som små, tjänste- eller varutillverkande, industri, näringsliv, förvaltning eller offentlig sektor. Det går att delta med hela företaget, organisationen, förvaltningen, en affärsenhet, en division eller en enhet/avdelning.

 6. Anders Fundin invald i IAQ – International Academy for Quality

  Leave a Comment

  IAQ grundades 1966 som en oberoende, ideell organisation för att främja kvalitetsutveckling globalt. Akademin har upp till 100 medlemmar med idag 45 länder representerade.

  Under maj är Anders inbjuden som talare på nästkommande IAQ-konferens i Anaheim, CA, USA och kommer då att lyfta fram SIQ:s kontinuerliga arbete med hållbar framgång och Quality 5.0 med både dess utmaningar och möjligheter med att balansera ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

  Läs mer om IAQ

 7. NorDan prisas för hållbar verksamhetsutveckling

  Leave a Comment

  Inköpschef Helena Sjölin, kvalitets- och hållbarhetschef Jörgen Olsson och VD Dag Kroslid representerade NorDan AB och mottog diplomet av Mikael Lindström, Ansvarig Utmärkelser och Innovationer, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. NorDan AB:s styrelse deltog i ceremonin och koncernchef Tore Rasmussen höll tal där han gratulerade hela NorDan AB och informerade om den mycket fina utvecklingen inom NorDan Gruppen.
  NorDans VD Dag Kroslid är mycket glad över utmärkelsen.

  Jag är framför allt glad över denna utmärkelse då den ger oss som företag ett stort erkännande för att vi är ett av de bästa företagen inom kvalitetsledning och hållbarhet i Sverige. Att starta 2022 med ett så fint erkännande, kan vi alla vara stolta över. För det är vi tillsammans som utvecklat företaget NorDan AB till vad det är idag, säger Dag Kroslid, VD NorDan AB.

  Läs mer här

 8. Att skapa en grund för att arbeta med kvalitetskultur; ISO-standarder, SIQ Framgångsfaktorer eller en härlig mix?

  Leave a Comment

  Det handlade till exempel om ledningssystem, hantering av styrande dokument, internkontroll med fokus på kvalitetsrisker, processorienterat arbetssätt, avvikelsehantering och ledningsprocesser. Således väldigt mycket om olika arbetssätt!
  Ett fyrtiotal olika verktyg användbara i verksamheters systematiska förbättringsarbete, såsom 5P, 5 Varför, A3-mall, Fiskbensdiagram, Kraftfältsanalys, Påverkansanalys mm fanns redan på plats tack vare duktiga verksamhetsutvecklare ute i verksamheterna. Vi kunde nog utan tvekan notera ”check” på kvalitetsstruktur!

  Det vi, på organisationsövergripande nivå, inte kunde notera ”check” på var ett strukturerat arbetssätt för att utveckla kvalitetskulturen.  Nu ska det ändå tilläggas att flera verksamheter i organisationen hade eller var på väg att utveckla en stark kvalitetskultur, ofta var betingad av att man börjat arbeta i enlighet med ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet.

  Det vi, i det övergripande kvalitets- och utvecklingsrådet, gjorde för att skapa en grund för arbetet med kvalitetskultur var att ta beslut om en policy för kvalitets och utvecklingsarbetet. Policyn redovisar definitioner av kvalitet och utveckling samt sju grundläggande principer för kvalitets- och utvecklingsarbete baserat på SS-EN ISO 9000:2015 ”Ledningssystem för kvalitet – Principer och terminologi”. Detta var ett naturligt steg eftersom principerna intressentfokus, relationshantering med intressenter, ledarskap, medarbetarnas engagemang och motivation, processinriktning, förbättring och faktabaserade beslut harmoniserade med vårt övergripande ledningssystem för kvalitet.

  Men vi visste mycket väl att med endast ett antal vägledande principer skulle det inte mycket handling. Så nästa steg blev att koppla på ett antal strategier baserat på SIQ framgångsfaktorer. Den främsta anledningen till att vi kallar dom strategier istället för framgångsfaktorer var att strategier ingick i den nomenklatur som används inom organisationens verksamhetsplanering. Att få in kvalitet och utveckling, baserad på SIQ framgångsfaktorer, som en strategi för att uppnå organisationens målsättningar för invånare och samhälle är i sig själv en framgångsfaktor. Det har även gett oss en  målbild till det framtida kvalitetsarbetet som utgår ifrån samhällsnytta, hållbar utveckling och intressenters tillfredsställelse, som i sig är i linje med organisationens uppdrag.

  Naturligt var sedan att koppla på mätning av kvalitetskulturen med hjälp av SIQ Framgångsinsikt och SIQ Kvalitetskultursindex för dialog och prioritering, men även koppla resultatet från dessa till lämpliga verktyg för att, vid behov, kunna arbeta vidare med prioriterade åtgärder.

  Som ett svar på min egen fråga i rubriken så har det för oss som organisation både varit en förutsättning och en framgångsfaktor att skapa en ”härlig mix” av ISO-standarder och SIQ Framgångsfaktorer, som utgår från våra egna behov.  Ett aktuellt exempel är att SIQ Framgångsfaktorer är en naturlig del när vi arbetar med standard kopplat till Effektivt ledningsgruppsarbete.

     Michael Sjöberg, Fil.dr. i ekologi och miljövård

  Strateg inom ledning och styrning, Ordförande för Region Örebro läns kvalitet- och utvecklingsråd, Nationell beredningsgrupp för standardisering inom regioner

   

 9. Quality Innovation Award 2021

  Leave a Comment

  ”För Edeva är utmärkelsen en kvalitetsstämpel och ett erkännande som vi hoppas ska kunna väcka intresse och generera nya investerare”, säger Karin Wiklund, marknadsansvarig på Edeva AB.

  Torbjörn Bäck, CEO på Coloreel Group nämner att det är extra kul att vinna i en internationell utmärkelse då företaget arbetar globalt och Sverige är kända för både kvalitet och innovation. Det gör att erkännandet slår extra högt även internationellt.

  ”En bra uppfinning är inte mycket värd om ingen vet om den”, säger Sigurd Melin VD på NOAQ Flood Protection. ”Så förutom att utmärkelsen är bra för vårt företag är den bra för att många fler, som verkligen kan ha nytta av vår produkt, kommer att få vetskap om den,” fortsätter han.

  ”Det här visar att vår vision fungerade i verkligheten och att det inte är pingisbord och hockey-spel som är det viktigaste i vår verksamhet. Det är mötet, kompisarna och att ha någon vuxen att prata med som är det viktigaste. Det visar också att det är viktigt att vi vuxna finns on-line bland våra ungdomar” säger Nina Tofftén från Region Gotland.

  Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt i ett klart identifierat kundbehov. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad.

  Utmärkelsen är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera länder. Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger innovationer uppmärksamhet samt möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser.  Vinnova är SIQs partner i Sverige.

 10. SIQ Organisationskulturindex

  Leave a Comment

  Vi söker organisationer som vill stärka sin organisationskultur

  Ledning och styrning mot hållbar framgång genom mätning av er organisationskultur

  Bakgrund

  SQMA – Swedish Quality Management Academy forskar i samproduktion med organisationer i privat och offentlig sektor om beteenden som driver eller hindrar en önskad kultur. Baserat på forskningen har ett generiskt mätverktyg utvecklats för att mäta en kultur som leder till hållbar framgång. Mätverktyget är digitalt och SIQ har idag genomfört ca 50 mätningar i verksamheter inom näringsliv och offentlig sektor. Med stöd av mätverktyget erbjuds nu möjlighet att anpassa mätningen baserat på er verksamhets egna värderingar.

  Forskningen visar att medarbetare med goda förutsättningar att utföra och utveckla sin arbetsuppgifter mår bättre och skapar ett ökat värde för kunder och intressenter. För att utveckla och stärka kulturen krävs det att en organisation har kunskaper om de beteenden som stödjer – men även hindrar – organisationens värderingar. Framförallt är den avgörande kunskapen att förstå hur värderingarna uttrycks i praktiken. En organisation som präglas av en stark organisationskultur kan bättre hantera samhällets snabba förändringstakt, svåra krislägen och svåra ekonomiska förhållanden. En viktig förutsättning är därför att kunna mäta organisationskulturen över tid där trendmätningar kan ge verksamheten ett värdefullt stöd i det egna värdegrundsarbetet.

  Syfte, mål och nyttiggörande

  Syftet med projektet är att utveckla, testa och utvärdera ett sätt att mäta organisationskulturen som är utformat och anpassat till organisationens definierade värderingar i kombination med de värderingar som ger grunden för en kvalitetskultur. Projektet har som mål att en verksamhets egna värderingar ska kunna utryckas som beteenden i praktiken och att kunna mäta och värdera dessa. Efter en mätning och värdering kommer verksamheten att få en nulägesanalys som ett beslutsstöd för prioriteringar i ett organisationsutvecklingsarbete. I detta ligger tyngden i att öka insikten om vad som stärker beteenden som stödjer utvecklingen av en organisationskultur, men även insikten om beteenden som behöver arbetas bort då de hindrar utvecklingen av en organisationskultur. Projektet vänder sig till organisationer som vill utveckla organisationskulturen verksamheten genom ett ömsesidigt lärande med forskare i SQMA.

  Genomförande

  Projektet drivs Q1 2022 – Q1 2023 med deltagande verksamheter och SQMA-forskare med fokus på utveckling av en ny mätning av organisationskulturen baserat på organisationens egna värderingar. Därefter planeras tester med mätningar i deltagande verksamheter för att validera att det nya mätverktyget fungerar i praktiken. Tidsinsatsen för en deltagande organisation beräknas till tre workshops inför en mätning och sedan med två uppföljande workshops. Projektet vänder sig till dig som har en arbetsroll och ett intresse kopplat till att utveckla er organisationskultur. Från respektive verksamhet bör minst två personer vara representerade löpande genom projektet. Arbetet leds och faciliteras av SIQ med stöd av SQMA och SKI (Svenskt Kvalitetsindex). SIQ ansvarar för planering och genomförande, inkluderat mätningar samt genomgång av resultaten från mätningarna. Projektet inkluderar planering, omvärldsbevakning, litteraturstudier, facilitering och uppföljning av workshops, utveckling av mätningar, samt genomgång av rapporter från mätningar.

  Deltagaravgift för medverkan i forskningsprojektet:

  • Verksamheter som är medlemmar i SIQ Excellence Center: 120 000 SEK
  • Verksamheter som är medlemmar i SIQ Intressentförening: 140 000 SEK
  • Verksamhet som inte är medlem i SIQ Intressentförening: 180 000 SEK

  Vi ser fram emot er intresseanmälan. För mer information, kontakta gärna Anders Fundin, Forskningsledare på SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling.

  Epost: anders.fundin@siq.se, mobil: 0730 32 99 44.

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.