Author Archives: Frida Törnqvist

 1. Följ oss i Almedalen

  Leave a Comment

  De fem seminarier som SIQ tillsammans med Svenskt Kvalitetsindex arrangerar har till syfte att visa på hållbarhet och dess utmaningar ur olika synvinklar. Exempel på frågor vi ställer oss under dagen; Hur nås hållbar framgång i olika verksamheter? Hur ser ett hållbart arbetsliv ut efter pandemin? Hur mäter man hållbarhet ur kundernas perspektiv?

  Tillsammans med inbjudna gäster inom olika områden ser vi fram emot bra diskussioner och nya insikter. Vi håller till på Campus Gotland. Följ oss gärna!

  Se program och seminarium, klicka på länken och sök på SIQ i ”avancerade sökalternativ”

 2. How NorDan AB applies the UN SDGs in a pragmatic way and contributes to a more sustainable Scandinavian building industry

  Leave a Comment

  Furthermore, it has actively applied the Swedish business excellence model, the SIQ Management Model, to assess its current sustainability status, identify areas for improvement, and develop in a systematic and sustainable way. Today, the company and its product offering have a clear sustainability profile, recognised by many customers and stakeholders within the industry.

 3. SIQs forskning med Linköpings universitet startskottet för ny kurs i förändringsdriven processledning

  Leave a Comment

  Förändringsdriven processledning har identifierats som ett prioriterat område av privat och offentlig sektor tillsammans med SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, men är förhållandevis outforskat.

  –  Att förändringsdriven processledning har identifierats som en viktig framgångsfaktor inom både privat och offentlig sektor gör att det är viktigt att fortsätta utforska området. Nästa steg är att driva forskningen vidare tillsammans med våra medlemmar, forskningsnätverk och övriga samarbetspartners, säger Anders Fundin, forskningsledare på SIQ.

  Intresset för den här typen av forskning är stort runtom i världen. Resultatet från forskningen som bedrivits inom förändringsdriven processledning i SIQs regi, och som ligger till grund för den nya doktorandkursen, kommer att presenteras av SIQ och Linköpings universitet på den årliga konferensen EUROMA i Berlin.

  –  Tanken är att bidra med ny kunskap om processledning i förhållande till det föränderliga samhälle vi lever i med utmaningen att balansera ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Med den nya forskningen vill vi därför förstärka förmågan att leda och styra verksamheter mot hållbar framgång med behov av anpassningsförmåga och omställningshastighet, säger Anders.

 4. Working Procedures in Design Processes to achieve Flexible Assembly Systems

  Leave a Comment

  Reasons to change in assembly include for example, the production of current product variety and preparation to the transition towards future new (radical) product generations like electrical and autonomous vehicles, integration of new technologies such as those connected to Industry 4.0, improvement of workplaces, compilation with internal and external environmental requirements, as well as providing specific customer solutions in global markets. Mastering the development of flexible assembly systems with a holistic long-term view can enable generating value over their life cycles which is crucial for competitiveness.

  Design processes concern the way of working during the design to create new assembly system concepts and solutions that will be potentially realized becoming process innovations. The design process of flexible assembly systems is particularly challenging because flexibility involves other changeability concepts and also concerns several dimensions such as products, manufacturing technology, labor, material handling, and there are diversity of perspectives and interests.

  Allowing a holistic and timely consideration of flexibility

  It has been argued that it is difficult to design desired levels of flexibility and quantitative information regarding flexibility is also required for decision-making. However, design work can be supported by improving working processes and procedures that consider flexibility in the assembly systems given the current need of established approaches and guidelines. Thus, further research is essential to understand the relation between design processes and flexibility.

  Figure 1. Flexibility – oriented design process framework
  (Simplified from the thesis)

   

  To increase knowledge on how to achieve flexible assembly systems through design processes and contribute to the development of working procedures to support design processes of flexible assembly systems, this research focused on the study of factors involved in the design process and their influence to achieve flexibility outcomes. It is based on literature reviews and five case studies conducted in the manufacturing industry of heavy vehicles. Six papers are appended to this thesis.

  A simplified version of a developed flexibility – oriented design process framework that integrates the findings of this research is presented in Figure 1. It emphasizes the need of start working with the design process of assembly systems already from the early innovative phases of technology development to allow a holistic and timely consideration of flexibility and reconfigurability in both products and assembly systems designs with a long-term view.

  The framework also encourages the inclusion of diverse processes, roles, and functions within an organization in the design process, and highlights activities that facilitate the design process of flexible assembly systems. Even when the framework looks sequentially, some activities can be conducted in parallel and it is common some level of iteration. These working procedures can be used to support the work of those involved in designing flexible assembly systems.

  Natalia Svensson Harari

  By Natalia Svensson Harari
  PhD from Mälardalen University

   

   

 5. Quality Manifesto for the 21st Century

  Leave a Comment

  This power can be instilled in all types of organizations – businesses, health care, education, not-for-profit, social, and humanitarian organizations, and governments – as well as in the hearts and minds of people. We recognize that quality has two critical foundations: the discipline of science coupled with mutual respect for all human beings.

  Quality defines the essence of goodness for humanity.

  We resolve to be disciplined in developing our expertise and to advance quality knowledge, in the spirit of service for the greater good of our global society. Through the dedicated practice of quality, we aim to enable humanity to thrive in a healthy planet thereby advancing the quality of life for all. To us, quality means that organizations fulfil the stated, implied, and latent requirements of all of their stakeholders, while causing no harm to society or the environment. We believe quality can and must be applied for the betterment of humanity.

  Now we revitalize our dedication to globally enable ‘Leadership through Quality’ in ten ways:

  • Deepen our art and science: deepening the profound knowledge of quality sciences and widening the art of its application into all spheres of endeavor for the benefit of humanity.
  • Do no harm: embedding the idea that not causing harm and doing good for society and the ecology of the planet are not limiting conditions of quality applications but are integral to framing improvement objectives at the highest levels.
  • Extend our scope: extending the application of quality to all geographies, sectors, functional domains, as well as supporting smaller enterprises;
  • Go beyond business: developing beyond major corporate applications to cause intense shifts in management of education, health care, environment, and government.
  • Serve our customers: emboldening all organizational leaders to forever commit to the precedence of satisfying the needs of their customers-patients-students-citizens as their principal objective.
  • Build strategy the quality way: sensitizing managers to the way vision and objectives must be established, not only to avoid an organization’s internal weaknesses and vulnerabilities and assure harmony with strengths and opportunities, but also in service to all of its stakeholders.
  • Involve everyone: stimulating the universal involvement of all individuals in an organization, creating ownership and capabilities for assuring the quality of their own work and in making improvements endlessly.
  • Create trust and happiness: encouraging organizations to create an environment wherein all employees gain security through their experience of prosperity, happiness, trust, and inner confidence through their rising abilities and self-respect.
  • Bring data into daily conversation: rendering, in an age of data profusion, everyone from board members to frontline associates skillful in generating and interpreting data for applications in control, improvement, and daily conversation. And,
  • Embrace the new technologies: weaving quality seamlessly into emerging digital, biological, materials and other advanced technologies.

  N (Ram) Ramanathan and Gregory H. Watson

  Logotype IAQ
 6. Ny meny på siq.se

  Leave a Comment

  Fyra förbättringar i vår meny:

  1. Vi har samlat våra bloggar och andra texter om Quality 5.0

   De senaste åren har det skett ett tydligt perspektivskifte i synen på kvalitet. Quality 5.0 är vår beteckning på dagens kvalitetsbegrepp. Nu handlar det inte längre om att enbart åstadkomma kundtillfredsställelse, utan även om hur företag och organisationer kan bidra till samhällsnytta.

   Under den här fliken hittar du numera samtliga bloggar om ämnet sorterade efter de fem framgångsfaktorerna, kunder och intressenter, leda för hållbarhet, motiverade medarbetare, värdeskapande processer och förbättringar & innovationer. Här får du inspiration från en mängd skribenter!
  2. Ny meny för SIQ Akademi

   SIQ Akademi omfattar öppna kurser, specialanpassade utbildningar och rådgivning på plats för att hjälpa er att vässa kvalitetsarbetet och ledarskapet. Den plattform vi står på bygger på de senaste forskningsresultaten kryddat med erfarenheter från framgångsrika organisationer.

   I den nya menyn hittar du snabbt vad du är intresserad av: utbildningar, rådgivning, goda exempel, konferenser eller SIQ Alumni.
  3. Ny meny för Utvärdera & Förbättra

   Att sprida kunskap om kvalitetsutveckling och vägen mot hållbar framgång är vårt viktigaste arbetsområde. Vi vänder oss till alla som vill skapa varaktig framgång i sin verksamhet – medlemmar men även alla andra som har ambitioner och intresse av att bli bättre.

   Här hittar du mer information om våra kvalitetsmodeller, enkäter, utvärderingar och utmärkelser.

  4. Bättre sökfunktion

   Här kan du söka både på en tjänst eller i en meny för att smidigt hitta rätt, som ett alternativ till de andra sökvägarna.
 7. SIQ Managementmodell ger hållbar framgång

  Leave a Comment

  I artikeln till konferensen beskriver jag hur vi i NorDan AB de senaste åren har jobbat med kvalitetsutveckling och hållbarhet (artikeln publiceras offentligt av FN först efter konferensen). Vi har fokuserat på 7 av de totalt 17 hållbarhetsmålen och genomfört konkreta projekt för att bli bättre på hållbarhet och reducera CO2-utsläpp.

  Samtidigt har vi använt SIQ Managementmodell för att jobba systematiskt med att bli duktiga inom alla tre dimensionerna av hållbarhet, d.v.s. social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Genom att använda SIQ Managementmodell har vi genomfört tydliga nulägesanalyser av alla de 5 kriterierna i modellen, och fått på plats en god dynamik i hur vi förbättrar och utvecklar oss. Som en del av detta har vi jobbat mera med innovationer i nära samarbeten med kunder och intressenter.  Utvecklingen och projektet bakom framgångarna har varit mottagare av SIQ Quality Innovation Award 2019 samt IAQ Quality Sustainability Award 2020.

  Visionen ”Perfekt Samspel” är NorDans ledstjärna

  NorDan AB har visionen ”Perfekt Samspel”, något som används som ledstjärna i samarbeten internt men också ut mot kunder och intressenter. Ur många synvinklar har företaget även erfarit hur ”perfekt samspel” det är att jobba med FN:s hållbarhetsmål och SIQ Managementmodell för att skapa hållbar framgång.

  Som företagsledare med ett stort intresse för hållbarhet, ser jag från olika håll beskrivningar av metoder och koncept till hur företag kan jobba med FN:s hållbarhetsmål. De kommer från bland annat konsulter, forskare, ledande företag och branschorganisationer. Det är naturligt och viktigt att sådana beskrivningar ges, då hållbarhetsmålen i sig själv ju inte ger resultat. Det är när man väljer sina mål, sätter sina mål och genomför förbättringar som man kan närma sig målen. Baserat på det jag har sett av metod- och konceptbeskrivningar så här långt, så är det min bedömning att SIQ Managementmodell ligger absolut i framkant och erbjudet ett unikt ramverk för företag som önskar jobba med FN:s hållbarhetsmål och hållbar utveckling.

  Dag Kroslid
  Verkställande direktör, NorDan AB

 8. SIQs vd Mats Deleryd rekryterad till toppjobb i framtidsbransch

  Leave a Comment

  – Alla medarbetare på SIQ, styrelsen och jag personligen vill önska Mats varmt lycka till i sin nya roll, kommenterar styrelseordförande Anna Nilsson-Ehle. Mats har gjort ett fantastiskt arbete under sina fem år som verkställande direktör på SIQ.

  – Det här erbjudandet var helt enkelt för intressant för att säga nej till, säger Mats Deleryd. På SIQ har vi arbetat mycket med att visa hur kvalitetsutvecklingen är en grund för hållbarhetsarbetet i alla verksamheter. Nu ser jag fram emot att mer konkret och operationellt bidra till en mer hållbar värld. Att få chansen att från grunden etablera en helt ny global organisation lockar självklart också.

  Rekryteringen av ny vd startar omgående för att ta alla utvecklingsplanerna för SIQ vidare i oförändrad takt.

 9. Kvalitet och partnerskap

  Leave a Comment

  Offentliga upphandlingar har ofta fortfarande pris som utslagsgivande, trots att kvalitet numera är ett huvudkriterium vid upphandlingarna. Det finns ett stort behov av en modell med arbetssätt som verkar för en dynamisk kvalitet med ett ledarskap som driver en förbättringskultur. En möjlig sådan metod för offentliga upphandlingar är att utgå från en kvalitetsmodell som driver den kulturen.

  Fallstudie om upphandling av äldreomsorg

  I det här forskningsprojektet har vi i en fallstudie studerat närmare hur upphandling av äldreomsorg har kunnat förbättras genom att använda kvalitetsmodellen GUM-modellen som under projektets gång utvecklats till SIQ Managementmodell.

  I projektet har ingått att utbilda alla parter i kvalitetsmodellen och genomföra workshops för att se hur ett väl fungerande partnerskap mellan kommunen och anbudsgivaren kan se ut. 

  Ett partnerskap som bygger kring en kvalitetsmodell förutsätter att kommunen som gör upphandlingen själva arbetar enligt den valda strukturen, så att partnerskapet byggs in i ett redan fungerande arbetssätt. Det är viktigt att diskutera igenom vad ett partnerskap innebär och hur det ska uttryckas initialt.

  Råd inför kommande offentliga upphandlingar

  Givet de resultat som framkommit i forskningsprojektet, har några råd att tänka på inför kommande offentliga upphandlingar formulerats. Bland annat bör parterna tänka på följande: 

  • En röd tråd genom hela upphandlingsprocessen 
  • En diskussion kring lägst godtagbara leveransnivå, dvs vilka ”skall-krav” som ska ställas
  • Att ”jobba in” kvalitetsmodellen och inte bara addera den i upphandlingsdokumenten
  • En tidig integrering av partnerskap i upphandlingsdokumenten för att kunna arbeta i god samverkan under avtalstiden
  • Utbildning av alla berörda parter i vald kvalitetsmodell

  Rapporten är skriven av Carolina Camén som forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning och lektor vid Handelshögskolan vid Karlstads universitet och Anders Fundin som är forskningsledare på SIQ och professor vid Mälardalens universitet.

 10. Sommarens bästa boktips

  Leave a Comment
  Mats Deleryd

  Mats Deleryd: Se människan

  För 36 år sedan skrev Jan Carlzon boken ”Riv Pyramiderna” som blivit utgiven i 50 länder och är kurslitteratur vid Harvard Business School och världens stora lärosäten. Själv läste jag den på tidigt 1990-tal och den gav stort intryck, minns det ännu med sitt fokus på medarbetarna och kunden. Nu kommer uppföljaren – ”Se människan” – med ett fokus på ytterligare aspekter av att se människan och inte minst sig själv! För mig det självklara läsvalet i hängmattan i sommar!

  Karin Cars
  Facit

  Karin Cars: Facit – konsten att skriva krönikor

  Patrik Lundberg hade en dröm: att skriva krönikor. Genom mängder av övning, utbildning och analys nådde han sitt mål och har blivit en av Sveriges bästa krönikörer. Boken “Facit – konsten att skriva krönikor” är en alldeles unik liten handbok i konsten att skriva. Även om din dröm inte är att bli krönikör finns här en mängd tips för alla som författar texter i jobbet eller privat. På köpet får du läsa många av hans välformulerade krönikor, en sommarnjutning i sig.

  Anders Fundin
  Märk världen

  Anders Fundin: Märk världen

  Idén om medvetandet som människans centrala, styrande enhet utmanas av den danske författaren och vetenskapsjournalisten Tor Nørretranders i hans bok ”Märk världen” med en översikt över epokgörande genombrott i naturvetenskapens syn på världen. Trots att boken lanserades för över 20 år sedan ger den fortfarande aktuella framtidsutsikter som att de flesta mänskliga färdigheter från dans och fotbollsspel till tänkande och samtalande utövas bäst om man inte är medveten om vad man gör. Det är en bok att läsa under en lång sommar med tid för reflektion och varför inte med en simtur i hav eller sjö mellan bokens kapitel.

  Monika Paasonen
  En liten om ledarskap

  Monika Paasonen: En liten bok om medarbetarskap och En liten bok om ledarskap

  Semestern ger oss tid för återhämtning och avkoppling från vardagens ekorrhjul, men även tid för reflektion och eftertanke. När kalendern annars är fullbokad och helgerna försvinner lika snabbt som de kommer, är det svårt att prioritera tiden med att lyfta sig själv och fundera över vad jag kan göra bättre och/eller annorlunda. Det jag vill tipsa om för hängmattan är två små pocketböcker av Stefan Söderfjäll, ”En liten bok om medarbetarskap” samt ”En liten bok om ledarskap”. Han har, tycker jag, lyckats beskriva betydande aspekter inom dessa områden på ett mycket kortfattat, lättläst sätt och som man kan ta med sig med ny energi inför hösten!

  Mikael Lindström
  Ensam i Berlin

  Mikael Lindström: 4 timmars arbetsvecka och Ensam i Berlin

  Kvantitativ eller kvalitativ arbetstid? Vad skall vi egentligen göra, och vad är egentligen önskvärt?
  Frågan är hur vi mäter det vi utför i vårt arbete, i nedlagd tid eller vad vi faktiskt uppnår? Frågan aktualiseras i Timothy Ferriss bok “4 timmars arbetsvecka” där den digitala nomaden ställer sig frågor som vad man kan outsourca och/eller automatisera, om all information som vi tar in idag verkligen är nödvändig samt frågan om ett proaktivt eller reaktivt förhållningssätt och om vi skall leva i nuet eller i framtiden? Boken tar upp många viktiga och utmanande frågor som ställer vårt sätt att se på våra arbeten på sin spets, vad är vi egentligen ute efter?

  Flytta dig tillbaka till ett Berlin under andra världskriget. 1940 får det skötsamma äldre paret Otto och Anna Quangel ett brev med beskedet att deras ende son har stupat i kriget. De upplever efter detta en meningslöshet med livet och frågar sig hur de skall kunna klara av att leva vidare. De börjar att fundera på hur de skall kunna hämnas sonens död och börjar att motarbeta nazistregimen på ett alldeles eget sätt. “Ensam i Berlin” av Hans Fallada är ett mycket tänk och läsvärd bok som beskriver den lilla människans roll i ett större perspektiv och hur varje människas kamp betyder något.

  Annette Björnson
  Att skapa effektiva team
  Etiketter ska man sätta på julklappar

  Annette Björnson: Att skapa effektiva team och Etiketter ska man sätta på julklappar inte på människor

  När man har upplevt känslan av att vara en del av ett riktigt bra effektivt team, där alla bidrar och man tillsammans åstadkommer fantastiska resultat, där 1+1 blir 3, vill man gärna uppleva det igen. Är du också intresserad av gruppdynamik och grupputveckling rekommenderar jag Susan A. Wheelands bok ”Att skapa effektiva team”. Boken som är lättläst kan ses som en vägledning, den ger såväl insikter som förslag på hur grupper kan utvecklas för att nå sin fulla potential. I den senaste versionen finns också avsnitt som handlar om virtuella team och utmaningarna som uppstår när vi möts digitalt, någon som många av oss säkert känner igen sig i. 

  ”Etiketter ska man sätta på julklappar inte på människor” är den talande titeln som Jonas Helgesson bok handlar om. Jonas förmedlade tankar om människovärde, livet och mångfald på ett lättsamt sätt genom kloka korta visdomsord och berättelser. Som läsare får både eftertanke, reflektion och skratt om själva livet och vilka möjligheter vi alla har. 

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.