Author Archives: Frida Törnqvist

 1. Susan Ballhausen Bjelke tillträder som Verkställande Direktör för SIQ

  Leave a Comment

  Susan är civilingenjör och har varit verksam inom ett flertal industribolag under sin karriär, bland annat på Atlas Copco innan hon började som Director Quality & Compliance på DeLaval. Hon har haft ledande roller inom såväl R&D, produktion, kvalitet, produktsäkerhet och miljö.

  ”Under mitt arbetsliv har jag kommit till insikt om vad som gör skillnad på riktigt för en organisations leveranser, såväl hållbara ekonomiska resultat som trogna kunder och inte minst, medarbetare som stannar och trivs. Jag anser att det handlar om ledarskapet, tydlighet i roller och ansvar, ständig utveckling av arbetssätt med stöd från processer och relevanta IT verktyg, dvs, Kulturen, Strukturen och Systematiken. Finns allt detta på plats är fundamentet lagt för både innovation och hållbarhet” säger Susan Ballhausen Bjelke.

  ”Som VD för SIQ får jag möjlighet att ta dessa erfarenheter vidare och verka för att fler företag, myndigheter och organisationer upptäcker kraften i modernt kvalitetsarbete. Att ge dem tillgång till de verktyg och tjänster som SIQ erbjuder för att de ska kunna säkra sin kvalitetsutveckling och hållbara framgång är det som gjorde att jag tackade ja till uppdraget” tillägger Susan Ballhausen Bjelke.

  ”Susan har en grundmurad kunskap från både mindre och större företag och har lett omfattande verksamhetsutveckling. Hennes erfarenhet av att integrera digitalisering, hållbarhet och kvalitet stärker SIQ och jag är mycket glad att välkomna henne att leda SIQ i den utveckling vi nyligen påbörjat” säger SIQs styrelseordförande Anna Nilsson-Ehle.

  Susan Ballhausen Bjelke tillträder sin tjänst måndagen den 2 oktober 2023. Berit Lindholm, tidigare VD på SIQ, går vidare till nya internationella uppdrag hos Fresenius Kabi.

  För frågor kontakta; Anna Nilsson-Ehle, styrelseordförande SIQ, anna@nilsson-ehle.se 0709 96 76 00.

 2. SIQ arrangerar Rikskonferensen Bättre Skola i Jönköping

  Leave a Comment

  SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling har en lång bakgrund av att arrangera Rikskonferensen Bättre Skola , både fysiska event och digitala konferensdagar under pandemin. Varje år samarbetar SIQ med en värdkommun och i januari 2024 är det Jönköpings kommun som står på tur. Syftet med konferensen är att samla skolvärlden och fylla på med kunskap om systematiskt kvalitetsarbete genom föreläsningar, seminarium och goda exempel. Under två dagar kan du ta del av talares insikter och framgångshistorier inom skolvärlden. Upplev paneldebatter, diskussioner och värdefullt nätverkande inom utbildningsområdet. Vi ser fram emot två dagar fyllda av lärande, inspiration och nya möjligheter.

  För att se program, hålltider, talare och utställare se battreskola.com

 3. Vi förlänger Almedalen – se vårt seminarium i efterhand

  Leave a Comment

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Förutsättningarna för att göra ett bra arbete som ledare utmanas i tuffare tider. Hur höjer man kvaliteten på sina tjänster med befintliga resurser? Hur går man tillväga för att genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete med förändrade förutsättningar?

  Utökad information om evenemanget:

  Alla chefer utmanas. Alla chefer utmanas extra när det är svårare tider. Inte minst i samhällsekonomin. Lägg till resultaten från till exempel Jobbhälsoindex, som visar att chefer i offentlig sektor möter utmaningar i att klara höga krav från medarbetare och hantera en verksamhet som ofta upplevs mer komplex än den privata. Nedskärningar, minskat skatteunderlag och ökade kostnader för löner och drift gör det svårare att möta medborgarnas kvalitetskrav. Vad gör man om det känns som att tiden eller pengarna inte räcker till? Hur vet man var man ska börja och vad man ska fokusera på? Vilken typ av ledarskap är viktigt för att lyckas? Vad krävs av medarbetarna? Ta del av intressanta diskussioner och framgångsrika exempel från några som har lyckats med något svårt.

  När:

  29 juni klockan 8.15

  Medverkande:

  Christina Forsberg, generaldirektör, CSN
  Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län
  Susanne Afzelius, kommundirektör, Karlskoga kommun
  Tomas Lindroth, digitaliseringsforskare, Göteborgs universitet
  Berit Lindholm, vd, Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ)
  Anders Carlén, moderator, Bonnier News

  Webbsändning:

  Se sändningen här

 4. Nu har vi öppnat anmälan till SIQ Examinatorsutbildning

  Leave a Comment

  Under utbildningen får du fördjupad kunskap och förståelse om kvalitetsutveckling, tillgång till ett brett nätverk och lär känna ledande organisationer. Det är en strategisk managementutbildning som passar bra för dig som är chef eller ledare eller har ledarambitioner och intresserad av kvalitetsutveckling.

  Utbildningen pågår från november 2023 till februari 2024. Sista anmälningsdag är 28 september!

  Läs mer om SIQ Examinatorsutbildning

  På bilden: 2022 års härliga gäng!

 5. Utveckla ditt ledarskap

  Leave a Comment

  SIQs nya utbildning ”Hållbar framgång i kubik” – kurs i tre moduler är en ny satsning med löpande anmälan under hela våren. Kursmodulerna i kvalitetsutveckling och hållbar verksamhetsutveckling är väl beprövade som distanskurser på Uppsala Universitet. I ett samarbete mellan SIQ och Uppsala Universitet har kurserna anpassats med SIQ Managementmodell för att kunna kompetensutveckla dig och din organisation för hållbar framgång.

  Kursen erbjuder en unik plattform för flexibel och digital kompetensutveckling i kombination med nätverkande och personlig coachning för omedelbar nytta i din organisation.

  Läs mer om Hållbar framgång i kubik

 6. SIQ söker organisationer för utveckling och tillämpning av nytt Processledningsindex

  Leave a Comment

  I projektet medverkar du och din organisation tillsammans med andra såväl i framtagning, testning som tillämpning av ett nytt processledningsindex. Projektet bygger på ett arbete som löser en konkret utmaning för den egna verksamheten utifrån ett kund- och intressentbehov där processledning kan ge ett stöd. Genom den nyvunna kunskapen kan er verksamhet ta medvetna beslut om vilka arbetssätt som bör utvecklas för att öka förändringshastigheten med bibehållen kvalitet.

  Syfte och mål med projektet

  Projektet syftar till att utveckla ett processledningsindex baserat på CDPM-modellen. Ett processledningsindex består av ett antal konkreta frågor att ta ställning till. Målet med projektet är ny kunskap om hur organisationen kan utveckla förmågan att leda och styra förändringsdrivna processer. Genom den nyvunna kunskapen kan medvetna beslut tas om vilka arbetssätt som bör utvecklas för att öka förändringshastigheten med bibehållen kvalitet.

  Läs mer om projektet och hur du anmäler din verksamhet, eller kontakta anders.fundin@siq.se för mer information eller eventuella frågor.

 7. Västerviks Bostads AB tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet

  Leave a Comment

  Det prestigefyllda priset delas ut till verksamheter som visar synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Utmärkelsen Svensk Kvalitet har delats ut sedan 1992 till verksamheter som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete på organisationsnivå och därmed når hållbar framgång.

  – Jag känner mig oerhört glad och stolt idag! Under drygt 20 år har vi arbetat engagerat med vårt kvalitetsarbete, för att de som hyr av oss ska trivas och känna trygghet. Hela tiden har ledningsvisionen varit ”Målmedvetna medarbetare med självförtroende och arbetsglädje”. Nyckeln till vår framgång är motiverade medarbetare som utför sina uppgifter med ansvar och självförtroende. Som visar engagemang att vilja göra det lilla extra för våra kunder och som känner arbetsglädje när de går till jobbet. Vi visar bestående höga resultat i verksamheten, för kommunen och för Västerviksborna. Att Västerviks Bostads AB utses till föredöme och erhåller Utmärkelsen Svensk Kvalitet – hållbar framgång känns fantastiskt för mig, säger Sven-Åke Lindberg, VD på Västerviks Bostads AB.

  De fem områden som avgör vilka som får utmärkelsen är förmågan att skapa värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer samt arbeta med förbättringar och skapa innovationer.

  Domarkommitténs motivering:

  ” Västerviks Bostads AB uppvisar en stor kvalitetsmognad med ett tydligt kundfokus. Verksamheten kännetecknas av ett engagerat inkluderande ledarskap och delaktiga medarbetare. Cheferna leder företaget utifrån värdegrunden ”Allas delaktighet” och ledningsvisionen ”Målmedvetna medarbetare med självförtroende och arbetsglädje”. Verksamheten uppvisar beständiga höga resultat över tid som är relaterade till systematiska arbetssätt. 

  Västervik Bostad AB har en förbättringskultur som genomsyrar hela verksamheten, och företaget tillämpar arbetssätt som involverar medarbetare, kunder och intressenter för att förbättra verksamheten och skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Med få beslutsnivåer och korta beslutsvägar möjliggörs en hållbar utveckling och ett hållbart resultat utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv.

  Västervik Bostads AB är en stark förebild för den kultur, struktur och den systematik som skapar förutsättningar för hållbar utveckling över tid. Genom sin engagerade ledning och sina involverade medarbetare samt genom ett förtjänstfullt arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling är de en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2022″ 

  bostadsbolaget.vastervik.se

  Utmärkelsen för Svensk Kvalitet

 8. Att prata energifrågor har i år blivit lika naturligt som att prata väder

  Leave a Comment

  Kundengagemanget har i samband med elkrisen ökat, men hur hanterar egentligen branschen det? Vi kommer också att prata om kundernas syn på energibranschen när det gäller hållbarhet – och på vilket sätt detta hör ihop.

  MEDVERKANDE:
  Johan Parmler, VD Svenskt Kvalitetsindex
  Lovisa Svensson, projektledare Svenskt Kvalitetsindex
  Moderator: Mikael Lindström, Institutet för kvalitetsutveckling

  Vi sänder digitalt den 29 november klockan 08.30 -9.15 (inklusive frågestund). Seminariet är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs. VÄLKOMMEN!

  Länk för att kunna delta
  Click here to join the meeting

 9. Tre vinnare prisades i Quality Innovation Award 2022

  Leave a Comment

  Den 8 december delades det svenska priset ut för Quality Innovation Award på Lindholmen Science Park. De svenska pristagarna i år blev medicinteknikbolaget Dermacut AB, byggbolaget Skanska Sverige AB och musikinstrumenttillverkaren Funki AB. Tävligen är nu avklarad i Sverige men fortsätter internationellt.

  – Innovation och utveckling är central för vår fortsatta konkurrenskraft. Det är också roligt att se så många innovationer gått så bra internationellt, säger Berit Lindholm, VD för Institutet för kvalitetsutveckling.

  Innovationerna som har vunnit Quality Innovation Award 2022, Sverige är:

  Läs mer om årets vinnare.

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.