Author Archives: Frida Törnqvist

 1. Utveckla ditt ledarskap

  Leave a Comment

  SIQs nya utbildning “Hållbar framgång i kubik” – kurs i tre moduler är en ny satsning med löpande anmälan under hela våren. Kursmodulerna i kvalitetsutveckling och hållbar verksamhetsutveckling är väl beprövade som distanskurser på Uppsala Universitet. I ett samarbete mellan SIQ och Uppsala Universitet har kurserna anpassats med SIQ Managementmodell för att kunna kompetensutveckla dig och din organisation för hållbar framgång.

  Kursen erbjuder en unik plattform för flexibel och digital kompetensutveckling i kombination med nätverkande och personlig coachning för omedelbar nytta i din organisation.

  Läs mer om Hållbar framgång i kubik

 2. SIQ söker organisationer för utveckling och tillämpning av nytt Processledningsindex

  Leave a Comment

  I projektet medverkar du och din organisation tillsammans med andra såväl i framtagning, testning som tillämpning av ett nytt processledningsindex. Projektet bygger på ett arbete som löser en konkret utmaning för den egna verksamheten utifrån ett kund- och intressentbehov där processledning kan ge ett stöd. Genom den nyvunna kunskapen kan er verksamhet ta medvetna beslut om vilka arbetssätt som bör utvecklas för att öka förändringshastigheten med bibehållen kvalitet.

  Syfte och mål med projektet

  Projektet syftar till att utveckla ett processledningsindex baserat på CDPM-modellen. Ett processledningsindex består av ett antal konkreta frågor att ta ställning till. Målet med projektet är ny kunskap om hur organisationen kan utveckla förmågan att leda och styra förändringsdrivna processer. Genom den nyvunna kunskapen kan medvetna beslut tas om vilka arbetssätt som bör utvecklas för att öka förändringshastigheten med bibehållen kvalitet.

  Läs mer om projektet och hur du anmäler din verksamhet, eller kontakta anders.fundin@siq.se för mer information eller eventuella frågor.

 3. Västerviks Bostads AB tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet

  Leave a Comment

  Det prestigefyllda priset delas ut till verksamheter som visar synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Utmärkelsen Svensk Kvalitet har delats ut sedan 1992 till verksamheter som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete på organisationsnivå och därmed når hållbar framgång.

  – Jag känner mig oerhört glad och stolt idag! Under drygt 20 år har vi arbetat engagerat med vårt kvalitetsarbete, för att de som hyr av oss ska trivas och känna trygghet. Hela tiden har ledningsvisionen varit ”Målmedvetna medarbetare med självförtroende och arbetsglädje”. Nyckeln till vår framgång är motiverade medarbetare som utför sina uppgifter med ansvar och självförtroende. Som visar engagemang att vilja göra det lilla extra för våra kunder och som känner arbetsglädje när de går till jobbet. Vi visar bestående höga resultat i verksamheten, för kommunen och för Västerviksborna. Att Västerviks Bostads AB utses till föredöme och erhåller Utmärkelsen Svensk Kvalitet – hållbar framgång känns fantastiskt för mig, säger Sven-Åke Lindberg, VD på Västerviks Bostads AB.

  De fem områden som avgör vilka som får utmärkelsen är förmågan att skapa värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer samt arbeta med förbättringar och skapa innovationer.

  Domarkommitténs motivering:

  ” Västerviks Bostads AB uppvisar en stor kvalitetsmognad med ett tydligt kundfokus. Verksamheten kännetecknas av ett engagerat inkluderande ledarskap och delaktiga medarbetare. Cheferna leder företaget utifrån värdegrunden ”Allas delaktighet” och ledningsvisionen ”Målmedvetna medarbetare med självförtroende och arbetsglädje”. Verksamheten uppvisar beständiga höga resultat över tid som är relaterade till systematiska arbetssätt. 

  Västervik Bostad AB har en förbättringskultur som genomsyrar hela verksamheten, och företaget tillämpar arbetssätt som involverar medarbetare, kunder och intressenter för att förbättra verksamheten och skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Med få beslutsnivåer och korta beslutsvägar möjliggörs en hållbar utveckling och ett hållbart resultat utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv.

  Västervik Bostads AB är en stark förebild för den kultur, struktur och den systematik som skapar förutsättningar för hållbar utveckling över tid. Genom sin engagerade ledning och sina involverade medarbetare samt genom ett förtjänstfullt arbete med kundorienterad verksamhetsutveckling är de en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2022″ 

  bostadsbolaget.vastervik.se

  Utmärkelsen för Svensk Kvalitet

 4. Att prata energifrågor har i år blivit lika naturligt som att prata väder

  Leave a Comment

  Kundengagemanget har i samband med elkrisen ökat, men hur hanterar egentligen branschen det? Vi kommer också att prata om kundernas syn på energibranschen när det gäller hållbarhet – och på vilket sätt detta hör ihop.

  MEDVERKANDE:
  Johan Parmler, VD Svenskt Kvalitetsindex
  Lovisa Svensson, projektledare Svenskt Kvalitetsindex
  Moderator: Mikael Lindström, Institutet för kvalitetsutveckling

  Vi sänder digitalt den 29 november klockan 08.30 -9.15 (inklusive frågestund). Seminariet är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs. VÄLKOMMEN!

  Länk för att kunna delta
  Click here to join the meeting

 5. Tre vinnare prisades i Quality Innovation Award 2022

  Leave a Comment

  Den 8 december delades det svenska priset ut för Quality Innovation Award på Lindholmen Science Park. De svenska pristagarna i år blev medicinteknikbolaget Dermacut AB, byggbolaget Skanska Sverige AB och musikinstrumenttillverkaren Funki AB. Tävligen är nu avklarad i Sverige men fortsätter internationellt.

  – Innovation och utveckling är central för vår fortsatta konkurrenskraft. Det är också roligt att se så många innovationer gått så bra internationellt, säger Berit Lindholm, VD för Institutet för kvalitetsutveckling.

  Innovationerna som har vunnit Quality Innovation Award 2022, Sverige är:

  Läs mer om årets vinnare.

 6. A Model for Change Driven Process Management

  Leave a Comment

  To managing innovation and change of processes that are ‘controlled & stable’ and ‘creative & stable’ in an efficient way, organizations experience a need to add a set of tools to drive the change. Organizations need to run current operations in parallel with developing new innovative ways of working in an agile way with trust in individuals and teams. A pre-study conducted during the spring 2021 together with SIQ Excellence Center organizations in the Automotive, Telecom, Healthcare and Social services businesses underlines that most organizations have a need for knowledge and methods to support their change driven transformation. Based on the input and learning from the pre-study, a research project to develop tools for ‘Change driven Process Management’ was initiated. The project was carried out June 2021 – February 2022 together with four SIQ Excellence Center organizations within the Automotive, Energy and Health care businesses.

  The agile research project resulted in a toolbox for developing and implementing radically different ways of working with process management enforced by a changing and complex environment. It also resulted in a more holistic view of enablers and principles on how to manage agile process improvements. The results are summarized in a model for Change Driven Process Management that describes different principles for conscious process management decisions in a dynamic environment. The model describes four ways of managing change driven processes with different purposes and subsequent principles: Traditional Process Management, Trust Based Process Management, Process Innovation Management, and Process Change Management.

 7. Hållbarhet – vad tycker kunderna egentligen?

  Leave a Comment

  Institutet för Kvalitetsutveckling och Svenskt Kvalitetsindex har en lång forskningsbakgrund på hållbarhet och kan idag mäta kundupplevelsen genom ett nylanserat hållbarhetsindex.

  Hållbarhet – vad tycker kunderna egentligen?

  MEDVERKANDE:
  Love Westin, analyschef, Svenskt Kvalitetsindex
  Karolina Kamra Kregert, analytiker, Svenskt Kvalitetsindex
  Moderator: Mikael Lindström, Institutet för kvalitetsutveckling

  Vi sänder digitalt den 21 oktober kl. 08.15 – 09.00 (inklusive frågestund). Seminariet är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs. VÄLKOMMEN!

  Länk för att kunna delta:
  Click here to join the meeting

 8. Var med och tävla om Götapriset

  Leave a Comment

  Bakgrunden till priset är att den svenska välfärden hela tiden måste utvecklas i takt med den föränderliga omvärld vi verkar i. För att lyckas med det krävs det att vi tar tillvara på alla goda idéer och exempel som finns i Sveriges verksamheter gällande förnyelse och förbättring. Götapriset möjliggör så att goda idéer och erfarenheter sprids vidare runtom i landet.

  Institutet för kvalitetsutveckling är med och arrangerar Götapriset tillsammans med Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges kommuner och regioner, Länsstyrelsen och Svenska Kyrkan. Priset delas ut på Kvalitetsmässan i Göteborg den 21-23 november. Anmälan är nu öppen och sista anmälningsdag är den 28 februari 2023.

  Information om GötaPriset och hur man anmäler sig

 9. Distansarbete under covid-19-pandemin och psykosocial hälsa

  Leave a Comment

  En enkätstudie genomfördes i fem olika verksamheter våren 2021 och 2022. Enkäten ingår i en större studie som har som syfte att undersöka de anställdas organisatoriska och sociala arbetsmiljö, mentala välbefinnande, motivation och hur prestationsnivå ser ut medan de arbetar hemifrån under pandemin. Resultatet av forskningsstudien förväntas bidra till att förstå hur övergången till att arbeta hemifrån under covid-19 påverkar individens psykiska hälsa och välbefinnande; hur gränserna mellan arbete och privatliv har omarbetats; hur anställda kommer att gå tillbaka till det nya normala efter covid-19; och chefens roll i att stödja sina anställda under dessa övergångar och hur deras stöd påverkar produktiviteten.

   

   

 10. Det hållbara arbetslivet i det nya normala – Favorit i repris

  Leave a Comment

  Allt talar för att det hybrida arbetslivet är här för att stanna men ställer nya krav. Hur påverkar det här hur vi mår på jobbet och vad blir viktigt framåt för att skapa ett hållbart arbetsliv?

  Det hållbara arbetslivet i det nya normala

  MEDVERKANDE:
  Johan Parmler VD Svenskt Kvalitetsindex
  Lovisa Svensson Projektledare Svenskt Kvalitetsindex
  Moderator: Mikael Lindström, Institutet för kvalitetsutveckling

  Vi sänder digitalt den 30 september kl. 08.30 – 09.30 (inklusive 15 min frågestund). Seminariet är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs. VÄLKOMMEN!

  Länk för att kunna delta:

  Click here to join the meeting

   

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.