Medlemsträffar

2022-10-04: Online reviews som bas för ständiga förbättringar

Inom Electrolux trålar man löpande nätet och sociala media för att fånga kundernas uppfattning och kommentarer. Med denna källa av kundfeedback söker man ökad förståelse för vad som verkligen värderas för att medvetet kunna utveckla produkter med egenskaper som ger en önskad rating. Det innebär att med hjälp av historiska data försöka förutsäga framtid. Inom företaget delar samtliga medarbetare samma fem övergripande mål som lägger grunden för framgång. Ett av dessa är star-ratingsystemet på nätet gällande företagets olika produkter på olika marknader. Detta sker idag alltmer automatiserat.

Tisdag 4 oktober

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.