Medlemsträffar

2022-12-15: Hållbarhetsindex – SKI Svenskt Kvalitetsindex

Betydelsen av en organisations hållbarhetsarbete har klivit fram som en alltmer central faktor för kundens totala upplevelse. Här beskriver SKI hur hållbarhetsaspekter nu accelereras till en ny nivå genom lanseringen av ett nytt hållbarhetsindex. Med en stor mängd kvantitativa data beskrivs relationer mellan hållbarhetsaspekten och andra centrala faktorer likt organisationers image, kundnöjdhet och lojalitet. Resultaten är hämtade från kundstudier och forskningsresultat utförda under det gångna året.

Kommande tillfällen

Torsdag 15 december

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.