Medlemsträffar

2024-02-06: Förbättringsfrukost

Nu lanserar vi ett nytt koncept, SIQ Förbättringsfrukost! Kulturen i SIQ Managementmodell baseras på fem framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer. Dessa faktorer vägleder beslut och handling för motivation och riktning. Under denna frukost fördjupar vi oss i framgångsfaktor 1: Skapar värde med kunder och intressenter. En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Kundernas och intressenters uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och handlande. Vi reflekterar tillsammans kring värdeskapande och samverkan med kunder och andra samarbetspartners, samt vilket värde som skapas och hur det kan leda till hållbar framgång?

Kommande tillfällen

Torsgatan 2, 4 tr, Stockholm

Tisdag 6 februari
08:00 – 09:30

Skapar värde med kunder och intressenter

En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Kundernas och intressenters uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och handlande. Vi reflekterar tillsammans kring värdeskapande och samverkan med kunder och andra samarbetspartners samt vilket värde som skapas och hur det kan leda till hållbar framgång?

Under den här träffen ger vi oss hän SIQ framgångsfaktor 1, skapar värde med kunder och intressenter, inom kulturen. Träffen möjliggör för en kompetensutveckling genom ett utökat erfarenhetsutbyte. Den ger insikter i den fördjupade framgångsfaktorn och olika verksamheters interna arbetssätt. Dessutom bjuder vi på god frukost!

Frukost serveras från kl. 08.00. Samtalstid 8.30-9.30.

Varmt välkommen med din anmälan!