Medlemsträffar

2023-04-27: Hur vet vi att verksamheten digitaliserar säkert och hållbart?

Företag och organisationer är beroende av att hålla sina tjänster tillgängliga med rätt information i rätt tid. Många ivrar för snabb digitalisering men det är inte lika uppenbart hur det kan genomföras på ett säkert sätt. Att bedriva ett riskbaserat systematiskt informationssäkerhetsarbete blir en allt viktigare kvalitetsfaktor. MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utvecklat Mognadsdialogen för att organisationer ska kunna skatta sitt systematiska informationssäkerhetsarbete. Region Gävleborg är en av de verksamheter som använder Mognadsdialogen och som här beskriver sitt arbete.

Thursday 27 April

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.