Medlemsträffar

2024-04-17: AstraZenecas Leanresa och hur Lean Academy skapar en lärande organisation.

Ledarskap för en förbättringskultur! Vi bjuder in till ett exklusivt studiebesök där vi får höra om Astra Zenecas Leanresa och hur arbetet med att utbilda ledare i Lean och Leanledarskap går till. Studiebesöket är skräddarsytt för SIQs medlemmar och äger rum i Södertälje. Deltagarantal: max 20 personer.

Kommande tillfällen

Studiebesök Astra Zeneca, Södertälje

Onsdag 17 april
08:30 – 12:00

AstraZeneca har tillverkat läkemedel i Södertälje sedan 1913 och idag står produktionen i Sverige för ca 40% av företagets totala produktionsvolym vilket motsvarar över 6% av Sveriges varuexport.

AstraZeneca har under drygt 20 år arbetat fokuserat med lean och lean ledarskap. För att ytterligare stärka ledarskapet gjorde dem en satsning 2019 där man startade Lean Academy och lanserade ”Lean ledarvanor”. De ville flytta sig från en mekanistisk applicering av lean till en mer organisk och principstyrd – med fokus på kultur och beteenden. Inom Astra Zeneca tror man strakt på att ledaren bygger kulturen och att coaching-mönster är en viktig komponent i att skapa beteendeförändring och goda vanor.

Inom Astra Zenecas Leading lean-program genomgår ledarna en intensiv träning som innefattar 2 hela veckor i Lean Academy samt coaching under 100 dagars förbättringsarbete som är kopplat till att lösa ett verkligt problem i egen verksamhet. Träningen är designad för att skapa insikter hos ledarna i syfte att förstå leanprinciperna, att koppla dem till den process man själv jobbar i och att skapa nya vanor med syfte att förstärka lean ledarskap och resultat i verksamheten.

Program 17 april, kl 08.30-13.00 (inklusive Lunch)

  • Vi hälsas välkomna av Tomas Petersson Nordén, Astra Zeneca och går tillsammans igenom dagens agenda
  • Astra Zeneca Lean Journey 
  • Gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte

Fika

  • Astra Zeneca Lean Academy – Leading Lean program
  • Gruppdiskussion: Hur arbetar ni med dessa frågor, hur skiljer sig ert arbetssätt från Astra Zeneca och vad kan vi lära av er och vad tar ni med er från oss?
  • Summering

Lunch

 

Tomas Petersson Nordén, Head of Sweden Lean Academy, Astra Zeneca