Rådgivning

Dialog och Rådgivning – avstämningssamtal

Hur ser ert förbättringsarbete ut just nu? Vilka nästa steg planerar ni? Vi för en dialog och skickar med tips på vägen utifrån vår erfarenhet och kunskap om framgångsfaktorer och framgångsrika arbetssätt. Enstaka eller flera återkommande rådgivningstimmar enligt överenskommelse.

Du lär dig att:

  • analysera ditt nuläge
  • förstå ditt nästa steg
  • reflektera över utvecklingsarbetet i linje med forskning och evidens samlad i SIQ Managementmodell

Kommande tillfällen

Distans/På plats enligt önskemål

Anne-Charlotte Holmgren

SIQ Rådgivning och utbildning

Anne-Charlotte Holmgren ansvarar för att coacha, ge råd, utbilda och ge kunskap till ledare på alla nivåer för verksamheter att nå Hållbar Framgång. Hon har själv lång och framgångsrik erfarenhet av att leda verksamheter inklusive organisations- och verksamhetsutveckling i flera olika branscher. Ingenjör från Chalmers med kompetens inom kvalitet och förbättringskunskap, ledarskap, hållbarhet, LEAN och organisationspsykologi.

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.