Medlemsträffar

2022-12-08: Open Innovation Arena – att förbereda för framtiden

Med sikte på att sprida en innovationskultur inom företaget och att utforska banbrytande idéer som kan generera positiva resultat för individer, för samhället och för planeten, har Volvo Cars etablerat enheten ”open innovation arena”. Uppdraget är att hjälpa företaget att koppla samman mer fragmenterade eller isolerade idéer, kunskap och insikter utanför och inom företaget till handlingsbara former. I skärningspunkten mellan framsyn, datavetenskap, design och mjukvaruutveckling är OIA inriktad på framväxande kunskapsuppbyggnad genom utforskning och experiment. Här får vi veta mer om rollen, upplägget och lärdomar längs vägen.

Måndag 12 december

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.