Workshops & Föreläsningar

Hur mår vi på jobbet efter ett drygt år av pandemi?

Att involverade motiverade medarbetare är en av grundpelare om all form av verksamhet vill nå hållbar framgång. Vad har hänt i svenskt arbetsliv både under det senaste året och decenniet? Ta del av Sveriges största jobbhälsoundersökning som släpps i samband med seminariet.

SIQS ALMEDALSPROGRAM 2021

Webbseminarium

Tisdag 6 juli
09:40 – 10:00

Vårt program i pdf-format

Skicka mig en påminnelse!

Frågor kring medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv måste vara högt upp på den strategiska agendan. Välmående medarbetare kommer vara helt avgörande i en omvärld där krav från kunder förändras snabbt. Covid-19 har också inneburit stora förändringar kring både var och hur vi jobbar. Samtidigt har trenden varit att andelen som mått dåligt av att gå till jobbet successivt ökat eller legat kvar på höga nivåer. Det som för ungefär ett år sedan var ett nytt arbetslandskap är idag vår vardag.

Allt talar också för att mycket av hur vi arbetar idag, kring våra arbetssätt, kontakten med kollegor och hur vi leder organisationer kommer att finnas kvar. Vi visar studier som belyser bland annat att skillnaden mellan distansarbete och ordinarie arbetsplats upplevs som störst när det gäller just välmående och arbetssituation.

Det är en stor samhällsutmaning.

Johan Parmler

VD, Svenskt Kvalitetsindex

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.