Medlemsträffar

2022-05-20: Hur transformera kulturer i större* organisationer?

Din verksamhets syfte och värderingar påverkar vilka beslut ni tar, vilka ni vill vara och hur ni vill att andra uppfattar er. De utgör helt enkelt grunden för organisationens kultur. Vid detta tillfälle kommer vi att ta upp lärdomar från ett större företags resa men också verktyg för att kunna transformera kulturen och då inte minst i den något större organisationen. (*= fler än 50 medarbetare)

Fredag 20 maj

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.