Utbildningar

Kulturen

SIQ lanserar en ny utbildning hösten 2023 - Kulturen, Strukturen och Systematiken! Gå respektive kurs var för sig eller anmäl dig till hela serien, dvs alla tre datumen.

Kommande tillfällen

Centralt i Stockholm

Tisdag 5 september
09:30 – 16:30

Medlemspris: 4050 kr

Pris: 5400 kr

Centralt i stockholm

Tisdag 5 september
09:30 – 16:30

Onsdag 25 oktober
09:30 – 16:30

Torsdag 7 december
09:30 – 16:30

Medlemspris: 10900 kr

Pris: 14600 kr

En av tre hörnpelare för framgångsrika organisationer är Kulturen.

Vi spenderar en dag på Kulturen och dess påverkan på framgång i organisationer. Du får lära dig mer om de fem framgångsfaktorerna och hur du kan arbeta med dessa på hemmaplan.

Kulturen vilar på  ”De fem framgångsfaktorerna”

Kulturen i SIQ Managementmodell baseras på framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer. De fem faktorerna vägleder beslut och handling för motivation och riktning.

 • Skapar värde med kunder och intressenter
  En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Kundernas och intressenters uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och handlande.
 • Leder för hållbarhet
  Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas och organisationens samlade kompetens och mångfald.
 • Involverar motiverade medarbetare
  En förutsättning för en framgångsrik organisation är motiverade medarbetare som känner sig uppskattade och respekterade. Ledare och medarbetare är engagerade i att utveckla en god arbetsmiljö. Alla ser sin roll i helheten och har ett tydligt mandat att bidra till verksamhetens utveckling.
 • Utvecklar värdeskapande processer
  Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunder och intressenter. Processorientering stimulerar förebryggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns förmågan att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunder och intressenter.
 • Förbättrar verksamheten och skapar innovationer
  Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga förbättringar som innovation av produkter, tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer får ledare och medarbetare kunskap om vad som kan uppnås och vägen dit. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder, nöjdare medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet.

 

Success factors

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.