Medlemsträffar

2022-05-05: Militär uppdragstaktik som civil ledningsfilosofi?

Den militära uppdragstaktiken inom Försvarsmakten är egentligen ingen taktik, utan en ledningsfilosofi där en högre chef endast anger målsättningar, men delegerar till sina underställda att själva avgöra hur de ska nå målet med de resurser de tilldelas. Uppdragstaktiken bygger i stor utsträckning på ett gemensamt sätt att tänka och på förtroende mellan de olika chefsnivåerna. Men hur fungerar den i en förvaltningsorganisation? Hur säkerställs ett flexibelt genomförande samtidigt med ledningens behov av kontroll och uppföljning?

Torsdag 5 maj

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.