Workshops & Föreläsningar

Nära, enkelt och hållbart ger nöjdare kunder

Hållbarhet och samhällsansvar har fått en allt större betydelse för kundnöjdheten i flera stora branscher. Trenden är tydlig – kunder uppskattar företag och organisationer som strävar efter en nära, enkel och hållbar utveckling.

I ALMEDALSPROGRAMMET 2021

Webbseminarium

Tisdag 6 juli
10:10 – 10:30

Vårt program i pdf-format

Skicka mig en påminnelse!

Vi presenterar forskningen bakom ett modellbaserat nytt hållbarhetsindex som ger svar på kunders syn på olika branschers och aktörers hållbarhetsarbete. Indexet fångar om organisationer gör investeringar med tanke på framtida generationer, strävar efter ekonomisk framgång utan att ge avkall på sociala eller miljömässiga faktorer samt om man som tar samhällsansvar socialt, miljömässigt och ekonomiskt. En robust mätmetod som omfattar kundernas syn på både ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet visar vägen mot hållbar framgång.

Ta del av resultatet av mångårig akademiska forskning kring kundbehov, preferenser och drivkrafter samt kopplingen mellan hållbarhet, nöjdhet och lojalitet.

Jacob Hallencreutz

Koncernchef EPSI Rating och Svenskt Kvalitetsindex

Love Westin

Analytiker Svenskt Kvalitetsindex och industridoktorand vid Mälardalens högskola

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.