Utmärkelser

Quality Innovation Award

Quality Innovation Award är en utmärkelse som varje år delas ut till företag, organisationer eller enskilda individer med innovationer som har en tydlig koppling till en medveten systematik i sitt arbete och en utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov.

Du som deltar får:

 • Unik möjlighet att synliggöra ert arbete och att jämföra er med ett 20-tal andra länder och branscher
 • Marknadsföra er genom att lyfta fram era innovationer och era kompetenta medarbetare bakom
 • Delta enkelt och kostnadsfritt

Quality Innovation Award

Varför Quality Innovation Award?

Quality Innovation Award är en utmärkelse för att visa upp innovationer som tydligt påvisar ökad kvalitet för till exempel kunder, medarbetare, leverantörer eller samhället.

Med innovation menar vi en kompetensbaserad konkurrensfördel som är till nytta för affärsverksamheten, samhället och/eller välfärden. Innovationer handlar inte bara om produkter och tjänster, utan även om processinnovationer som nya arbetssätt, affärsmodeller eller ledningsmodeller etc.

Se vår film med 2020 års vinnare

Tidplan 2021

 • Sista anmälningsdag är den 26 september 2021
 • Utvärdering och expertutlåtande sker under oktober
 • Beslut i domarkommittén den 21 oktober samt pressrelease den 23 oktober
 • Nationell ceremoni i Stockholm den 14 december 2021
 • Internationell ceremoni i Moskva, Ryssland under februari

Domarkommitté

 • Lena Gustafsson – VD och grundare av Styrelsebalans
 • Jacob Hallencreutz – VD vid EPSI Rating Group samt ordförande Svenskt Kvalitetsindex
 • Sofia Ritzén – Professor och Prodekanus vid KTH
 • Mikael Rönnholm – Head of Innovation Strategy vid CEVT

Av avgörande vikt för att vinna är:

 • Nyhetsgrad
 • Användbarhet
 • Lärande
 • Kundorientering
 • Verkningsgrad