Utmärkelser

Quality Innovation Award

Quality Innovation Award är en utmärkelse som varje år delas ut till företag, organisationer eller enskilda individer med innovationer som har en tydlig koppling till en medveten systematik i sitt arbete och en utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov.

Du som deltar får:

 • Unik möjlighet att synliggöra ert arbete och att jämföra er med ett 20-tal andra länder och branscher
 • Marknadsföra er genom att lyfta fram era innovationer och era kompetenta medarbetare
 • Delta enkelt och kostnadsfritt

Anmälningsformulär och informationsblad att ladda ner

Ceremoni Quality Innovation Award 2021

Tisdag 14 december
14:00 – 15:30

Quality Innovation Award

Varför Quality Innovation Award?

Quality Innovation Award är en utmärkelse för att visa upp innovationer som tydligt påvisar ökad kvalitet för till exempel kunder, medarbetare, leverantörer eller samhället.

Med innovation menar vi en kompetensbaserad konkurrensfördel som är till nytta för affärsverksamheten, samhället och/eller välfärden. Innovationer handlar inte bara om produkter och tjänster, utan även om processinnovationer som nya arbetssätt, affärsmodeller eller ledningsmodeller etc.

Så enkelt anmäler ni er:

 1. Ladda ner anmälningsformuläret. Vill ni delta i kategorin ”Dare to share” finns ett särskilt anmälningsformulär.
 2. Kryssa för vilken tävlingskategori ni tillhör och beskriv kortfattat er innovation inklusive en kort beskrivning av innovationens nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad. Ni kan fylla i formuläret på svenska eller engelska. Om ni går vidare till den internationella tävlingen behöver vi en engelsk text, som ni då kan komplettera med.
 3. Skicka in till siq@siq.se senast den 26 september. Anmälan är kostnadsfri.

Tidplan 2021

 • Sista anmälningsdag är den 26 september 2021
 • Utvärdering och expertutlåtande sker under oktober
 • Beslut i domarkommittén den 21 oktober samt pressrelease den 23 oktober
 • Nationell ceremoni i Göteborg den 14 december 2021
 • Internationell ceremoni i Moskva, Ryssland den 10 februari 2022

Av avgörande vikt för att vinna är:

 • Nyhetsgrad (novel features)
 • Användbarhet (usability)
 • Lärande (learning)
 • Kundorientering (customer orientation)
 • Verkningsgrad (effectiveness)

Ni kan tävla i dessa åtta kategorier:

 • Potentiella innovationer – innovationer som fortfarande är på idéstadiet och inte lanserats ännu
 • Innovationer med fokus på att minska klimatpåverkan
 • Innovationer inom sjuk- och hälsovården
 • Innovationer inom utbildningssektorn
 • Innovationer inom offentliga sektorn
 • Innovationer på småföretag med färre än 10 anställda
 • Innovationer på medelstora företag med 10-250 anställda
 • Innovationer på storföretag med fler än 250 anställda

Domarkommitté

 • Lena Gustafsson – VD och grundare av Styrelsebalans
 • Jacob Hallencreutz – VD vid EPSI Rating Group samt ordförande Svenskt Kvalitetsindex
 • Sofia Ritzén – Professor och Prodekanus vid KTH
 • Mikael Rönnholm – Head of Innovation Strategy vid CEVT

2020 års vinnare


Mikael Lindström

Utmärkelsen Svensk Kvalitet, Quality Innovation Award
073-837 61 00
mikael.lindstrom@siq.se

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.