Utmärkelser

Quality Sustainability Award

Quality Sustainability Award uppmärksammar projekt som lett till positiva resultat i linje med FN:s hållbarhetsmål.

Utmärkelsen organiseras av International Academy for Quality, IAQ. I Sverige ansvarar SIQ för utmärkelsen där svenska företag och organisationer kvalificerar sig för den internationella utmärkelsen.

Utmärkelsen uppmärksammar projekt som har lett till positiva resultat inom hållbarhet i linje med FN:s hållbara utvecklingsmål genom att använda kvalitetsledningsprinciper, -metoder och -verktyg.

Tankarna bakom utmärkelsen

Hållbarhetsfrågorna är av största vikt för mänskligheten. Hållbar utveckling har definierats av FN som utveckling som tillgodoser nutidens behov utan att äventyra att kommande generationers ska kunna tillgodose även sina behov. Fokus ligger på att vidta åtgärder för att minska fattigdomen, skydda planeten och förbättra livskvaliteten för alla, överallt.

Mr. Willy Vandenbrande från International Academy for Quality berättar kort om utmärkelsen.

Syftet med utmärkelsen

 • Syftet med IAQ Quality Sustainability Award är att identifiera och berätta om goda exempel på hur kvalitetsledningsprinciper, -metoder och -verktyg kan användas för att utveckla mer hållbara lösningar och erbjudanden samtidigt som resursslöseriet minskar.
 • Utmärkelsen sprider framgångshistorier som andra kan ta del av för att allt fler ska kunna förbättra sitt hållbarhetsarbete.
 • IAQ Quality Sustainability Award bidrar till att det resultatfokuserade hållbarhetsarbetet ökar.
 • Alla vinner på att vi sprider kunskap och kompetens inom hållbarhetsområdet.

Illustration of Sustainable development

Om utmärkelsen

 • En ansökan gäller ett enskilt projekt. Hela organisationer kan inte delta men organisationer får gärna delta med flera projekt.

 • Endast genomförda projekt som uppnått önskade resultat avseende hållbarhet, med god koppling mellan resultat och kvalitetsledningsprinciper, -metoder och -verktyg som använts, kan delta i tävlingen.

 • Eftersom resultat från nya och mer hållbara erbjudanden kan ta tid att genomföra, kan ni anmäla projekt som slutfördes senast för tre år sedan, d.v.s efter det första kvartalet, 2018.

 • Projektet ska ha genomförts på ett strukturerat sätt och relevanta kvalitetsledningsprinciper, -metoder och -verktyg ska ha tillämpats.
 • Effekten och resultaten bör relatera till en eller flera av FN:s 17 hållbarhetsmål.

Tidplan 2021

 • Senaste anmälningsdag 15 augusti 2021.
 • Den eller de projekt som erhåller den svenska utmärkelsen tillkännages den 11 september.
 • Anmälan till den internationella tävlingen skickas in senast den 1 oktober.
 • Global Award Ceremony online där de internationella vinnarna presenteras arrangeras den 10 december.

Så ansöker ni

 • Följ instruktionerna och tänk på att granskarna inte nödvändigtvis är tekniska experter inom ert projektområde.
 • Skriv tydligt och fokusera på kärnan i utmärkelsen med beprövade hållbarhetsresultat i en eller flera av FN:s 17 hållbarhetsmål genom kvalitetsledningsprinciper.
 • Den ifyllda ansökan ska vara 4-5 sidor i pdf-format.
 • Ansökningar ska bifogad av en sammanfattande sida av projektet.
 • IAQ och SIQ har rätt att använda sammanfattningen för publicering och forskning.
 • En teknisk rapport eller motsvarande kan bifogas för att göra det möjligt för granskare att studera projektet mera djupgående. Det är valfritt men det hjälper examinatorerna att förstå projektet bättre och kan vara i valfritt format.
 • Ansökan skickas in till siq@siq.se

Inspireras av förra årets vinnare

Förra årets vann NorDan från Sverige och Ashok Leyland Ltd. från Indien Quality Sustainability Award. Hämta gärna inspiration av deras projekt och ansökningar:


Mikael Lindström

Utmärkelsen Svensk Kvalitet, Quality Innovation Award
073-837 61 00
mikael.lindstrom@siq.se

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.