Konferenser och event

Rikskonferensen Bättre skola 19-20 januari 2022

Välkommen till en personlig konferens om skolans viktiga kvalitetsarbete! Konferensen erbjuder samverkan, forskning, skolutveckling, goda exempel och inspiration.

Konferensen erbjuder:

  • Få kunskapspåfyllnad om systematiskt kvalitetsarbete genom föreläsningar, seminarier och goda exempel.
  • Ökad förståelse om kvalitetsutveckling samt inspiration.
  • Få tips och goda råd av framgångsrika skolors kvalitetsresor.

Välkommen till Sandviken!

För dig som arbetar med kvalitetsfrågor inom skolområdet, från förskola till vuxenutbildning, rektorer, skolchefer, lärare, fackliga, tjänstemän och politiker. 

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola delas ut och du får ta del av framgångsrika skolors kvalitetsresor.

Konferensen arrangeras av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling  tillsammans med en värdkommun, i år Sandviken, i samråd med skol aktörer. Medskapare är Skolverket, SKR Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Elevkårer, Friskolornas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sobona och Lärarnas Riksförbund


Annette Björnson

Utmärkelsen Svensk Kvalitet, SIQ Examinatorsutbildning och kommunnätverk
073-670 62 00
annette.bjornson@siq.se

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.