Utbildningar

Hur fungerar SIQ Framgångsinsikt?

Baserat på forskning och praktisk tillämpning har SIQ definierat fem framgångsfaktorer som kännetecknar ledande företag och organisationer. Med en självskattning samt följande medarbetardialog kan ni få helhetsperspektiv och prioritera era viktigaste förbättringsaktiviteter.

Du lär dig:

  • De fem framgångsfaktorerna för hållbar framgång
  • Hur du använder SIQ Framgångsinsikt för insikt, dialog och prioritering

Kommande tillfällen

Webbseminarium

Fredag 10 september
09:00 – 12:00

Medlemspris: noll kr

Pris: 600 kr

Webbseminarium

Fredag 8 oktober
09:00 – 12:00

Medlemspris: noll kr

Pris: 600 kr

Webbseminarium

Fredag 12 november
09:00 – 12:00

Medlemspris: noll kr

Pris: 600 kr

Tanken med att definiera framgångsfaktorerna är att när man väljer väg eller väljer mellan olika arbetssätt ska man kunna reflektera utifrån dem och få stöd i sitt vägval. Kanske är det så att er verksamhet också skulle kunna bli mer framgångsrik genom att fler av arbetssätten och er kultur kännetecknas av dessa framgångsfaktorer.

Framgångskort

SIQ Framgångsinsikt – ett verktyg för självutvärdering och prioritering av aktiviteter

SIQ Framgångsinsikt är framförallt ett verktyg för reflektion och samtal kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. Här prickar ni in organisationens läge mellan ytterligheterna genom en siffra 1 till 5.

  • Vad tycker vi att vi är bra på?
  • Vad tycker vi att vi är dåliga på?
  • Var har vi olika uppfattning?
  • Vad vill vi kännetecknas av och varför?
  • Vad är viktigt för oss att förbättra?

Analysera och vidareutveckla

I sammanställningen summeras skattningen av er verksamhet. När ni gör övningen i grupp så sammanställs resultatet för gemensam reflektion kring ert samlade resultat.

Kursledare

Mikael Lindström

Mikael Lindström har en bred industriell bakgrund från chefsroller både i nationell och internationell miljö. Mikael har arbetat bland annat på Bureau Veritas, Intertek, Ericsson samt Elicom. Han är från början elingenjör men har de senaste 20 åren arbetat med ledningsfrågor.

Kursledare

Anne-Charlotte Holmgren

Anne-Charlotte Holmgren har lång och framgångsrik erfarenhet av att leda kvalitetsutveckling i flera olika branscher. Ingenjör från Chalmers med psykologi-, ledarskaps- och LEAN-kompetens inom organisations- och verksamhetsutveckling.

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.