Goda exempel

Skinnskattebergs kommunala förskolor

Skinnskattebergs kommunala förskoleverksamhet är en förebild som genomsyras av ett ledarskap och en kultur som skapar förutsättning för hållbar utveckling. Som ett kvalitetsbevis fick Skinnskattebergs kommunala förskolor ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling av SIQ 2020.

Du får ta del av:

  • Hur SIQs framgångsfaktorer har hjälpt verksamheten i sitt kvalitetsarbete
  • Hur man lyckas få kvalitetsarbetet att genomsyra hela verksamheten
  • Vilka arbetssätt som har använts för att skapa en hög delaktighet
  • Hur arbetssätt kan kopplas till resultat och hur man kan mäta det i förskolan
  • Hur man kan lyckas ha ett tydligt kundfokus och alltid ha barnen i fokus

Kommande tillfällen

No occasions are planned at the moment. Contact us for more information.

Skinnskattebergs kommunala förskolor

Nuvarande rektor Linda Mattin Lassei, tidigare rektor Marianne Andersson och skolchef Asko Klemola tar emot diplomet för Erkännande av Framgångsrik Verksamhetsutveckling 2020 på skolgården.

Verksamheten har ett strukturerat och integrerat kvalitetsarbete samt en kultur som präglas av delaktighet, engagemang och förbättringsarbete. Förskolan uppvisar förmåga att ställa om sina arbetssätt vid förändringar i omvärlden eller förändrade krav. Processerna styrs med tydlig koppling till verksamhetsidé, vision och värderingar. Tillsammans leder deras arbetssätt och kultur till barnens utveckling, kundnöjdhet, en bättre och utvecklande arbetsmiljö samt ett bättre samhälle.

Under många år har Skinnskattebergs kommunala förskolor arbetat för ständig förbättring av verksamheten och skapat arbetssätt som ger ett värde i verksamheten. Tack vare pedagoger med stort engagemang och hög delaktighet har vi lyckat bli en verksamhet med nöjda kunder och medarbetare som arbetar tillsammans för en hållbar framtid. Förskolans vision om att vara en trygg plats där tillit, lek och arbetsglädje skapar lust att lära och stimulans att växa har hjälpt oss att alltid ha barnen i fokus.

– Vi är otroligt stolta över att få ett bevis på att Skinnskattebergs kommun har förskolor med hög kvalitet, säger rektor Linda Mattin Lassei.

Inspireras av Skinnskattebergs kommunala förskoleverksamhets presentation om sin kvalitetsresa! Oavsett vilken bransch du arbetar i, passa på att ta del av förskolans lärdomar och erfarenheter.

Skinnskattebergs kommun har fem förskolor med cirka 200 barn. Vår verksamhetsidé är att driva förskola med hög kvalitet. Vi strävar efter hållbarhet, såväl social, ekologisk och ekonomisk. Syftet med verksamheten är att erbjuda utbildning till barn i en kreativ och trygg miljö. Målet är att ge kunskap och social utveckling till alla barn i verksamheten. Varje enskilt barn ges möjlighet att skaffa sig kunskaper och förutsättningar för att möta framtida utmaningar.

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.