Medlemsträffar

Studiebesök Chalmers

Texten kommer att uppdateras inom kort!

Kommande tillfällen

Studiebesök Chalmers Tekniska högskola, Vera Sandbergs allé, Göteborg

Onsdag 22 maj
09:00 – 11:00