Utvärdera & Förbättra

Quality Innovation Award

Quality Innovation Award är en utmärkelse som varje år delas ut till företag, organisationer eller enskilda individer med innovationer som har en tydlig koppling till en medveten systematik i sitt arbete och en utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov.

Du som deltar får:

 • Unik möjlighet att synliggöra ert arbete och att jämföra er med ett 20-tal andra länder och branscher
 • Marknadsföra er genom att lyfta fram era innovationer och era kompetenta medarbetare bakom
 • Delta enkelt och kostnadsfritt

Nästa anmälningstillfälle är hösten 2021.

Inga inplanerade tillfällen. Kontakta gärna oss för mer information.

Quality Innovation Award

Varför Quality Innovation Award?

Quality Innovation Award är en utmärkelse för att visa upp innovationer som tydligt påvisar ökad kvalitet för till exempel kunder, medarbetare, leverantörer eller samhället.

Med innovation menar vi en kompetensbaserad konkurrensfördel som är till nytta för affärsverksamheten, samhället och/eller välfärden. Innovationer handlar inte bara om produkter och tjänster, utan även om processinnovationer som nya arbetssätt, affärsmodeller eller ledningsmodeller etc.

Nytt för 2020 – Dare to share

Det är ett känt faktum att de mest banbrytande innovationerna ofta realiseras genom laborerande och prövande i många steg innan man når fram. Avgörande för framgång är modet att våga och prova och ibland misslyckas för att sen orka komma igen på ett nytt sätt som kan ge avsett resultat. Men som innovatör kan det vara svårt att veta om man nått ”vägs ände” eller helt enkelt behöver få lite input och idéer på vad ett alternativt nästa steg skulle kunna vara.

Mot bakgrund av det lanserar SIQ kategorin ”Dare to share” inom ramen för Quality Innovation Award. Genom att visa modet att dela erfarenheter erbjuds en kvalificerad feedback från innovationsexperter med tips på möjligt nästa steg. Dessutom kan andra lära av era erfarenheter.

Se vår film med årets vinnare

Tidplan 2020

 • Sista anmälningsdag är den 25 september 2020
 • Utvärdering och expertutlåtande sker under oktober
 • Beslut i domarkommittén i slutet på oktober samt pressrelease den 4 november
 • Nationell ceremoni i Stockholm den 1 februari 2021
 • Internationell ceremoni i Belgrad, Serbien, den 4 februari 2021

Domarkommitté 2020

 • Lena Gustafsson – VD och grundare av Styrelsebalans
 • Jacob Hallencreutz – VD vid EPSI Rating Group samt ordförande Svenskt Kvalitetsindex
 • Sofia Ritzén – Professor och Prodekanus vid KTH
 • Mikael Rönnholm – Head of Innovation Strategy vid CEVT

Av avgörande vikt för att vinna är:

 • Nyhetsgrad
 • Användbarhet
 • Lärande
 • Kundorientering
 • Verkningsgrad