Workshops & Föreläsningar

Vägen till hållbar framgång handlar om kunden

Vår senaste forskning visar att allt fler verksamheter strävar efter ekonomisk framgång utan att ge avkall på miljömässiga eller sociala faktorer. Näringslivet tycks ta på sig ledartröjan i hållbarhets- och innovationsarbetet, ivrigt påhejade av kunder som vill se en förändring.

I ALMEDALSPROGRAMMET 2021

Webbseminarium

Tisdag 6 juli
09:00 – 09:30

Vårt program i pdf-format

Skicka mig en påminnelse

Pandemiåret har accelererat verksamheters kvalitetsutmaningar i en takt som ingen tidigare upplevt. I en tid då politiken och lagstiftning har utmaningar är det istället näringslivets innovationsförmåga, teknikutveckling och kundkrav som driver utvecklingen. Att förnybar energi nu är på samma kostnadsnivå som fossila bränslen är en faktor bakom den förändring som nu accelererar.

Ledande verksamheter ser ett större sammanhang. Kundorienteringen finns kvar, men perspektivet har breddats och omfattar även fler viktiga intressenter som medarbetare, leverantörer, partners och samhället i stort. Detta helhetsperspektiv på kvalitets- och ledarskapsfrågorna är nödvändigt för att nå hållbar framgång i en ny tid. Behovet av att visa vägen mot hållbar framgång har aldrig varit större.

Vi reflekterar tillsammans med tre ledande personer från svenskt organisationsliv hur verksamheter kan utvecklas för att bli långsiktigt hållbara och framgångsrika.

Mats Deleryd

VD vid SIQ och professor vid Mälardalens högskola

Elaine Grunewald

NED at Sweco, Azelio, and European Sustainable Growth Acquisition Corp; founder, investor and former SVP & Chief Sustainability Officer Ericsson

Jacob Hellencreutz

Koncernchef för EPSI Rating och Svenskt Kvalitetsindex

Anna Nilsson-Ehle

Styrelseordförande SIQ samt bred erfarenhet från akademin och ledande befattningar inom bland annat Volvokoncernen, Universeum och SAFER samt olika styrelseuppdrag inom näringsliv, myndigheter och samverkansfunktioner.

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.