Medlemsträffar

2024-05-30: Välkommen på årsmöte för SIQ Intressentförening

I samband med årsmötet bjuder vi in till en dag av kunskap, forskning, relationsbyggande och föreläsning med Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Som professor i företagsekonomi med inriktning mot ledarskap, och med en omfattande karriär bakom sig inom såväl forskning som på ledande positioner i universitetsvärlden, är Lars Strannegård en av Sveriges främsta experter på området.

Kommande tillfällen

Helio GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm

Torsdag 30 maj
10:00 – 16:30

Program

09.30-10.00 Registrering, kaffe och smörgås

10.00-10.35 Susan Ballhausen Bjelke, VD SIQ och Katarina Barter, Medlems- och nätverksansvarig, SIQ om SIQs verksamhetsår 2023 och fokus 2024

Årsmötet leds av Ordförande Intressentföreningen, Lena Båvegård Sr VP Global Functions, Mycronic

10.40-11.30 Inspirationsföreläsning med Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan i Stockholm

11.30-12.00 Panelsamtal med Lars Strannegård med nedan deltagare:
Niklas Hedin, VD Centiro
Jane Ydman, Regiondirektör, Region Jönköping
Vesna Jovic, Kommundirektör, Järfälla kommun
Jacob Hallencreutz, VD EPSI Rating, Ordförande Svenskt Kvalitetsindex

12.00-13.00 Lunch och goda samtal

13.00-15.00 Det senaste inom forskningen med Anders Fundin, Forskningsledare, SIQ samt lansering av Digital SIQ Kontrast, en möjlighet för dig som medlem att få insikter och förbättrade arbetssätt.

Uppstart Framgångskulturnätverk, ett nätverk med fokus på kulturen. Jane Ydman, Regiondirektör, Region Jönköping medverkar. Vi delar upp oss i mindre grupper basnätverk eller branschspecifika nätverk för erfarenhetsutbyte, nätverkande och diskussioner kring framtida behov och utmaningar.

15.00-15.45 Återkoppling i plenum alla nätverk, summering och avslut

15.45-16.30 Mingel och nätverkande med goda tilltugg

 

Lars Strannegård är en svensk företagsekonom, professor vid och rektor för Handelshögskolan i Stockholm.