Konferenser och event

World Quality Day – 11 november 2021

Utgångspunkten är att det i alla organisationer finns system för ledning av verksamheten. Men hur systematiska, effektiva, hållbara och värdeskapande är dessa system? Är de agila och anpassade för en snabbt föränderlig tid? Eller är det verkligen ledningssystemets uppgift att vara agilt? Ska inte det snarare vara stabilt? Och är ledningssystemet en garant för att varor och tjänster håller god kvalitet? WQD 2021 genomförs digitalt 11 november och är ett samarrangemang av SFK, SIS och SIQ.

Lyssna på erfarna ledare:

  • Vad kännetecknar Sveriges bästa verksamheter? - Henrik Eriksson
  • Hur fungerar kvalitetsledningssyetemet i Västerviks kommun? - Esbjörn Grandalen
  • Ledningssystem i en föränderlig värld - Niklas Jedeur Palmgren och Per Webb
  • Lärande revisioner - Åsa Wikenståhl
  • Vi är alla passionerade för hållbar framgång! - Danny Aerts
  • Årlig verksamhetsplanering och kompetensutveckling - Jörgen Brokås
  • Verksamhet i ständig utveckling med digitalisering och nytänkande - Åsa Magnusson Falconer
  • Engagerade medarbetare och ständigt lärande! - panelsamtal

Välkommen med din anmälan!

Konferensen genomförs digitalt

Torsdag 11 november
12:00 – 17:00

Medlemspris: 995 kr

Pris: 995 kr


Anne-Charlotte Holmgren

SIQ Akademi och Regionnätverk
031-723 17 07
anne-charlotte.holmgren@siq.se

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.