Forskningsnätverket Excellence Center

Excellence Center är ett forskningsnätverk utformat som ett fördjupat SIQ-medlemskap. De företag och organisationer som ingår medverkar i – eller har tidigare medverkat i – specifika forskningsprojekt. Syftet är även att få insikter och erfarenheter från genomförda forskningsprojekt som andra har drivit.

SIQ erbjuder en fördjupad samverkan för organisationer som ligger i framkant inom kvalitets- och ledarskapsutveckling. Samarbetet sker främst inom grupperingen och i strategiskt partnerskap Swedish Quality Management Academy (SQMA), den samlade spetskompetensen inom kvalitetsforskningsområdet i Sverige. Årligen samlar SIQ Excellence Center-medlemmarna och och forskarna från SQMA för att planera och prioritera bland kommande forskningsinitiativ.

Pågående projekt inom ramen för Excellence Center är just nu:

  • Att utveckla kvalitetskulturen

Inom kort planerar vi för uppstart av ett projekt på temat ”verksamhetsstyrd processledning. Det syftar till att ta fram kunskap och beslutsstöd som hjälper organisationer att behovsanpassa sin processledning, dvs utifrån krav och behov avgöra t ex hur stabil/flexibel, central/decentral, detaljstyrd/principstyrd, dokumenterad/odokumenterad etc en given process bör vara. Är ni intresserade av att medverka i det forskningsprojektet, kontakta Lars Wemme.

De senaste genomförda projekten med Excellence Center:

  • Att organisera för kvalitetsutveckling
  • Management Index
  • Upphandling i äldreomsorg
  • Målstyrning
  • Hållbar verksamhetsutveckling

Anders Fundin

Forskningsledare
0730-32 99 44
anders.fundin@siq.se