Om oss

SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

Vårt uppdrag

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat av regeringen, har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt samarbete. SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt våra medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

Bakgrund

SIQ är en stiftelse och ett industriforskningsinstitut utan vinstintresse som grundades 1990. Våra huvudmän är svenska staten via Tillväxtverket och medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling. Intressentföreningen består av medlemmar från både det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

Som oberoende part agerar vi utan särintressen och kan därför vara en neutral och opartisk brygga mellan akademi och näringsliv. I denna roll kan vi medverka till att företag och organisationer förstår – och framför allt får praktisk nytta av – nationell och internationell forskning och vetenskap inom strategisk kvalitetsutveckling.

Vision

Ett samhälle där alla organisationer utvecklar ett kundfokuserat, hållbart agerande och som tar tillvara människors och verksamheters fulla potential.

Syftet med verksamheten

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, bidrar till framgångsrika verksamheter genom att i samverkan skapa, samla och sprida kunskap om att leda för hållbar och kundfokuserad utveckling.

SIQs fem framgångsfaktorer

De fem faktorerna vägleder beslut och handling för motivation och riktning.

1 Skapa värde med kunder och intressenter
2 Leda för hållbarhet
3 Involvera motiverade medarbetare
4 Utveckla värdeskapande processer
5 Skapa innovation och förbättra verksamheten

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.