Avgifter & medlemskap

SIQs medlemskap vänder sig till företag och organisationer. Innehållet i medlemskapet och serviceavgiften är kopplad till antal medarbetare i verksamheten.

Se vad som ingår i ett medlemskap 2024/2025

1-50 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program

SIQ utbildning ”Kvalitetsledning för hållbar framgång” 1/år

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg

Ledningsseminarium 1 plats/år

 

 

 

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademis rådgivning och utbildningar


Pris per år 15000 SEK
51-150 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program

Framgångsinsikt -digitalt förbättringsverktyg

SIQ utbildning ”Kvalitetsledning för hållbar framgång” 1 plats/år.

Ledningsseminarium 1/år.

 

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademis rådgivning och utbildningar


Pris per år 40000 SEK
151-500 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program

SIQ utbildning ”Kvalitetsledning för hållbar framgång” 1 plats/år

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg

Ledningsseminarium 1/år

Dessutom ingår en av nedanstående varje år:

SIQ Kontrast för en arbetsplats för en arbetsplats med <150 deltagare

SIQ Kvalitetskulturindex för en arbetsplats med <150 deltagare

SIQ Management Index med ledning och referensgrupp

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademis rådgivning och utbildningar


Pris per år 60000 SEK
501-1000 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program

Valfri SIQ utbildning 2 platser/år

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg

Ledningsseminarium 1/år

Dessutom ingår en av nedanstående varje år:

SIQ Kontrast för en arbetsplats med <150 deltagare

SIQ Kvalitetskulturindex för en arbetsplats med <150 deltagare

SIQ Management Index med ledning och referensgrupp

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademis rådgivning och utbildningar

 


Pris per år 90000 SEK
1001-10000 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program

Valfri SIQ utbildning 3 platser/år

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg

Ledningsseminarium 1/år

Dessutom ingår två av nedanstående varje år:

SIQ Kontrast för en arbetsplats med <200 deltagare

SIQ Kvalitetskulturindex för en arbetsplats med <200 deltagare

SIQ Management Index med ledning och referensgrupp

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademis rådgivning och utbildningar


Pris per år 130000 SEK
Mer än 10000 Antal medarbetare i din verksamhet

Ingår:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program

Valfri SIQ utbildning 4 platser/år

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg

Ledningsseminarium 1/år

Dessutom ingår två av nedanstående varje år:

SIQ Kontrast för en arbetsplats med <200 deltagare

SIQ Kvalitetskulturindex för en arbetsplats med <200 deltagare

SIQ Management Index med ledning och referensgrupp

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademis rådgivning och utbildningar


Pris per år 190000 SEK

Den årliga serviceavgiften är avdragsgill och beslutas av årsmötet. Medverkan i Excellence Center förutsätter SIQ medlemskap och avtalas separat.

Provmedlem

Inte mogen att bli medlem ännu? Med provmedlemskap ges förutsättning att bekanta sig med SIQ och medlemsverksamheten. Nu finns möjlighet till ett provmedlemskap för ett helt år till endast en serviceavgift på 30% av respektive kategori.

I det ingår:

  • Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program
  • Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg
  • 10-25% rabatt på SIQ Akademis rådgivning och utbildningar

Kontakta oss på SIQ för mer information.