Avgifter & medlemskap

SIQs medlemskap vänder sig till företag och organisationer. Innehållet i medlemskapet och serviceavgiften är kopplad till antal medarbetare i verksamheten.

Se vad som ingår i ett medlemskap 2021/22

1-20 Antal medarbetare i din verksamhet

Kostnadsfritt:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

Examinatorsutbildning för 1 medarbetare/år.

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg.

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademi med tjänster, rådgivning och utbildningar.


Pris per år 9000 SEK
21-70 Antal medarbetare i din verksamhet

Kostnadsfritt:

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

Examinatorsutbildning för 1 medarbetare/år.

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg.

Kvalitetskulturindex – involverar arbetsplatsens medarbetare (vartannat år).

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademi med tjänster, rådgivning och utbildningar.


Pris per år 18000 SEK
71-150 Antal medarbetare i din verksamhet

Kostnadsfritt:

Ledningsseminarium om SIQ Managementmodell ingår år 1.

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

Examinatorsutbildning för 1 medarbetare/år.

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg.

Kvalitetskulturindex – involverar arbetsplatsens medarbetare (vartannat år).

Management Index med ledningsgruppen (vartannat år).

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademi med tjänster, rådgivning och utbildningar.


Pris per år 36000 SEK
151-500 Antal medarbetare i din verksamhet

Kostnadsfritt:

Ledningsseminarium om SIQ Managementmodell ingår år 1.

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

Examinatorsutbildning för 2 medarbetare/år.

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg.

Kvalitetskulturindex – involverar arbetsplatsens medarbetare (vartannat år med två arbetsplatser à 100 deltagare).

Management Index med ledningsgruppen (vartannat år).

Kundindex – NKI-mätning med feedback från Svenskt Kvalitetsindex (vartannat år med 200 kunder).

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademi med tjänster, rådgivning och utbildningar.


Pris per år 58000 SEK
501-1000 Antal medarbetare i din verksamhet

Kostnadsfritt:

Ledningsseminarium om SIQ Managementmodell ingår år 1.

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

Examinatorsutbildning för 2 medarbetare/år.

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg.

Kvalitetskulturindex – involverar arbetsplatsens medarbetare (vartannat år med tre arbetsplatser à 100 deltagare).

Management Index med ledningsgruppen (vartannat år).

Kundindex – NKI-mätning med feedback från Svenskt Kvalitetsindex  (vartannat år med 200 kunder).

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademi med tjänster, rådgivning och utbildningar.


Pris per år 86000 SEK
1001-10000 Antal medarbetare i din verksamhet

Kostnadsfritt:

Ledningsseminarium om SIQ Managementmodell ingår år 1.

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

Examinatorsutbildning för 3 medarbetare/år.

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg.

Kvalitetskulturindex – involverar arbetsplatsens medarbetare (vartannat år med tre arbetsplatser à 100 deltagare).

Management Index med ledningsgruppen (vartannat år).

Kundindex – NKI-mätning med feedback från Svenskt Kvalitetsindex  (vartannat år med 200 kunder).

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademi med tjänster, rådgivning och utbildningar.


Pris per år 125000 SEK
Mer än 10000 Antal medarbetare i din verksamhet

Kostnadsfritt:

Ledningsseminarium om SIQ Managementmodell ingår år och därefter vartannat år.

Unika nätverksmöten, seminarier och workshops enligt aktuellt program.

Examinatorsutbildning för 4 medarbetare/år.

Framgångsinsikt – digitalt förbättringsverktyg.

Kvalitetskulturindex – involverar arbetsplatsens medarbetare (vartannat år med fyra arbetsplatser à 100 deltagare).

Management Index med ledningsgruppen (vartannat år).

Kundindex – NKI-mätning med feedback från Svenskt Kvalitetsindex  (vartannat år med 200 kunder).

Rabatterat:

10-25% rabatt på SIQ Akademi med tjänster, rådgivning och utbildningar.


Pris per år 181000 SEK

Provmedlem

Inte mogen att bli medlem ännu? Med provmedlemskap ges förutsättning att bekanta sig med SIQ och medlemsverksamheten. Gäller max tre månader, utan avgift.

Kontakta oss på SIQ eller Michael Westher för mer information!

 


Michael Westher

Affärsutveckling och partnerskap
031-723 17 21
michael.westher@siq.se

Vi vill ha en hävstång i vårt utvecklingsarbete och ett gemensamt ramverk att arbeta utifrån. SIQ bidrar till detta med bra modeller som skapar en gemensam förståelse, framförallt i ledningsgruppen, kring våra förbättringsområden. Nätverket som SIQ erbjuder bidrar till att höja blicken och lära av hur andra branscher och organisationer arbetar.

Beata Kollberg, Utvecklingschef, Lejonfastigheter AB

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.