Konferenser och event

Ibland kan vi inspireras av de stora sammanhangen, att få lyssna till personer med bred erfarenhet eller med nya kunskaper. SIQ ordnar årligen konferenser och events samt medverkar själva vid viktiga sammanhang i branschen.