Förbättringsverktyg

Att sprida kunskap om kvalitetsutveckling och vägen mot hållbar framgång är vårt viktigaste arbetsområde. Flera av våra forskningsprojekt har lett fram till lättillgängliga verktyg som kan hjälpa er med förbättringsarbetet.

Verktyg & Utmärkelse

Att sprida kunskap om kvalitetsutveckling och vägen mot hållbar framgång är vårt viktigaste arbetsområde. Vi vänder oss till alla som vill skapa varaktig framgång i sin verksamhet.

Kvalitetsmodell

Grundpelaren för allt vårt arbete är SIQ Managementmodell som är utvecklad från både forskning och praktisk tillämpning. Den erbjuds kostnadsfritt på både svenska och engelska och uppdateras kontinuerligt.

Förbättringsverktyg

Flera av våra forskningsprojekt har lett fram till lättillgängliga verktyg som kan hjälpa er med förbättringsarbetet utifrån vad just ni står idag. Mer information om detta finns under Förbättringsverktyg. Vi tipsar gärna om vad vad just er verksamhet skulle ha mest nytta av.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

När ni utvärderar er verksamhet för Utmärkelsen Svensk Kvalitet går ett väl sammansatt team igenom hur just er arbetsplats arbetar med kulturen, strukturen och systematiken i ert kvalitetsarbete. Ni får en gedigen återföringsrapport till grund för ert eget fortsatta förbättringsarbete.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet