Publikationer

Utöver den forskning vi själva bedriver tillsammans med våra samarbetspartners, publiceras varje år en mängd intressanta forskningsrapporter både i Sverige och internationellt. Här presenterar vi intressanta rapporter som presenterats på den internationella konferensen Excellence Summit eller har någon annan anknytning till vår verksamhet. Vi har valt att strukturera rapporterna efter de fem framgångsfaktorerna för att underlätta sökningen.

Rapporter med fokus på leda för hållbarhet