Medlemsstyrelse

Formellt ingår SIQs medlemmar i ”Intressentföreningen Kvalitetsutveckling” som tillsammans med svenska staten är huvudmän för SIQ. Intressentföreningen består av medlemmar från både det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Här presenterar vi intressentföreningens styrelse.

Intressentföreningens styrelse

Medlemsstyrelsen företräder Intressentföreningens samtliga medlemsorganisationer som huvudman och avtalsslutande part gentemot den andra huvudmannen, svenska staten. Medlemsstyrelsen initierar idéer för SIQ:s verksamhetsinriktning och bevakar medlemmarnas intressen.

Styrelsen väljs vid årsmötet.

Lena Båvegård

Ordförande i medlemsstyrelsen, Sr VP Global Functions
Mycronic AB

Peter Alvarsson

Head of Operational Excellence EMEA Supply-region
Astra Zeneca

Jörgen Brokås

Kvalitetsutvecklare
Bostads AB Mimer

Sofia Kleve

VP Quality and Environment
AB Volvo

Jane Ydman

Regiondirektör
Region Jönköpings Län

John Öster

Functional Safety
Volvo Cars

Vesna Jovic

Kommundirektör
Järfälla Kommun