Tjänster som medlem

Som medlem i SIQ får er verksamhet tillgång till en rad forskningsbeprövade tjänster som ger ny kunskap och energi mot en mer framgångsrik verksamhet. Innehållet i medlemskapet och serviceavgiften är kopplad till antal medarbetare i verksamheten.

Nätverksmöten, seminarier och workshops

Ni erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling genom möten med andra av SIQs medlemmar. Genom dessa möten får ni insikt i vad som är framgångsrikt hos andra verksamheter och hur arbetssätten internt kan se ut. SIQs medlemmar består av allt från enmansbolag till verksamheter med många tusen anställda. Många tycker att utbytet med andra verksamheter är ett av de största medlemsvärdena.

Medlemsseminarium

Vi bjuder in till våra uppskattade digitala seminarium. Anmäl dig och dina kollegor!

Läs mer

SIQ Akademi

SIQ Akademi erbjuder öppna kurser, specialanpassade utbildningar och rådgivning på plats för att vässa kvalitetsarbetet och ledarskapet i Sverige. Som medlem får du 25% rabatt på samtliga tjänster.

Läs mer

SIQ Examinatorsutbildning

I medlemskapet ingår det 1-4 platser eller rabatt på utbildningen. Att bli examinator är ett sätt att utveckla dig själv och din organisation genom att lära av andra. Som examinator får du möjlighet till en både praktisk och teoretisk kvalificerad managementutbildning, som löper under en längre tid.

Läs mer

SIQ Kontrast

SIQ Kontrast ger organisationen en bild av verksamhetens samlade förmåga och förutsättningar att leda mot hållbar framgång. Genom insikter och feedback från mätningen ökar samsynen kring verksamhetens nuläge vilket stärker såväl snabbrörlighet som förändringsförmåga.

Läs mer

SIQ Framgångsinsikt

Ett enkelt men effektivt sätt för en verksamhet att spegla sig i de framgångsfaktorer som kännetecknar framgångsrika organisationer. Var står verksamheten idag och vad behöver vi främst fokusera för att nå våra mål? Riggas självständigt med valfri gruppering inom organisationen. 

Läs mer

SIQ Kvalitetskulturindex

En stark kvalitetskultur innebär att ledare och medarbetare har en god förmåga att agera och ta välgrundade beslut i vardagens olika situationer. Genom att mäta de beteenden som mest förekommer samt de beteenden vi föredrar, kan vi som organisation ta steg i rätt riktning och utveckla kvalitetskulturen. Mätningen ger dessutom ledare och medarbetare ett gemensamt språk kring hur värderingar hänger samman med våra beteenden.

Läs mer

SIQ Management Index

Management Index indikerar nuläget i verksamheten i relation till faktorer som kännetecknar framgångsrika verksamheter. Det handlar om ledarnas perspektiv på verksamhetens nuläge och potential. Med den efterföljande reflektionen i workshopen kan ledningsgruppen tillsammans och faktabaserat inrikta förbättringsarbetet. Syftet är att förbättra organisationens resultat genom att utveckla arbetssätten inom prioriterade områden.

Läs mer

Hållbarhetsindex med Svenskt Kvalitetsindex

Hållbarhetsindex bygger på den senaste forskningen för att ge insikter om hur kunderna uppfattar ert hållbarhetsarbete. Det fångar hållbarhetsdimensionerna ekonomisk-, miljömässig- och social hållbarhet och vad som främst kan stärkas i verksamheten för att möta kundkraven. Som SIQ medlem får din organisation prova SKI hållbarbetsindex till ett mycket förmånligt pris.

Läs mer

Forskningsprojekt

Excellence Center är en forskningssamverkan mellan medlemsorganisationer som vill utveckla ny kunskap inom ett bestämt område där ingen sitter på färdiga svar. Arbetet drivs i nära samverkan med SQMA, Swedish Quality Management Academy, en unik forskningsplattform bestående av SIQ och åtta lärosäten.

Läs mer

Att vara medlem i SIQ ger både ett omvärlds- och ett lärandeperspektiv. Att få ta del av hur framgångsrika organisationer utvecklas och att byta erfarenheter över branschgränser berikar din organisation och dina medarbetare!

Ann-Charlotte Järnström, Ekonomidirektör, VG Region