Enkäter & utvärderingar

SIQ Management Index

SIQ Management Index ställer nuläget i er verksamhet i relation till faktorer som kännetecknar framgångsrika verksamheter. Men det omfattar mer än bara en pulsmätning. Med den efterföljande reflektionen och dialogen kan ledningsgruppen tillsammans och faktabaserat inrikta förbättringsarbetet. Syftet är att förbättra er verksamhets resultat genom att utveckla arbetssätten inom prioriterade områden.

Är SIQ Management Index något för er?

 • Den inledande mätningen indikerar hur ni som ledare uppfattar verksamheten i relation till de framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer.
 • Frågeställningarna utgör ett ramverk för er att reflektera kring era rådande arbetssätt, resultat och sambanden dem mellan.
 • Den faktabaserade dialogen visar er verksamhets främsta förbättringsområden, till grund för prioriteringar och beslut.
 • Genom att tillvarata ledarnas olika perspektiv och kompetens kan ni utveckla bra arbetssätt och sprida till flera delar av verksamheten.

Ett helhetsperspektiv med begränsad insats

Den inledande mätningen baseras på hur alla i ledningsgruppen uppfattar och skattar nuläget utifrån sin kännedom om er verksamhets tillvägagångssätt. Mätningen särskiljer sig genom att både visar genomsnitt och variation. I vilken grad råder det samsyn kring hur verksamheten fungerar så att ni kan fatta kloka beslut? Ledarnas olika perspektiv och kännedom tas därmed tillvara.

Med en relativt liten insats visar mätningen organisationens nuläge ur ett helhetsperspektiv där insikterna om ”är”-läget ger förutsättningar för faktabaserade beslut om ”bör”-läget.

Som komplement till ledningsgruppen inkluderas även ett antal direktrapporterande ledare som respondenter i själva mätningen.

Som bäst vid förändring

En mycket bra timing att använda SIQ Management Index är när organisationen vill åstadkomma förändring för att bättre hantera sina utmaningar eller exempelvis i samband med chefsbyte. Då är värdet av en klar utgångspunkt för att prioritera ofta som störst. Insikterna och lärandet kan dessutom bidra till att förändringar verkligen innebär förbättringar.

En nyligen genomförd forskningsstudie visar ett antal gemensamma framgångskriterier gällande förutsättningar för studien.

De organisationer som använde indexet och som uttryckte störst nytta hade

 • Ett klarlagt syfte
 • Viljan att utveckla ledningsgruppen som team
 • Insikten att det är ledarnas samlade perspektiv som som tas tillvara

En uppföljande mätning kan på sikt vara lämplig när förändringar har kunnat etableras och haft tid att inverka på verksamheten och dess resultat.

Så går det till

Efter att ledningen har klargjort syftet och bestämt en tidpunkt så riggas den webbaserade undersökningen. Frågebatteriet innehåller ett femtiotal frågeställningar kring arbetssätt och resultat.

Frågorna handlar om

 • Ledarskap
 • Strategier & Planering
 • Beslut & Lärande
 • Medarbetare
 • Hållbarhet & Resursfördelning
 • Processer & Kunder
 • En resultatdel från olika intressenters perspektiv

Undersökningen tar ca 15-20 minuter att besvara för respektive respondent.

När vi på SIQ har sammanställt rapporten och analyserat den gör vi en presentation och har en dialog med er ledningsgrupp kring resultatet. På basis av detta prioriterar ledningsgruppen de viktigaste förbättringsområdena till stöd för sin strategi och vägval. Reflektionen och lärandet ledare emellan utvecklar samtidigt gruppen och ger bättre förutsättningar för spridning av best practice i verksamheten.

SIQ Management Index drivs och koordineras av SIQ i nära samverkan SKI, Svenskt Kvalitetsindex, som ansvarar för genomförandet av pulsmätningen.

Kostnad

SIQs medlemmar med fler är 70 anställda kan använda SIQ Management Index kostnadsfritt i olika utsträckning som en del av sitt medlemskap. Om er verksamhet inte är medlemmar i SIQ skickar vi gärna en offert på en genomgång hos er.


SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

Kundtjänst och administration
031-723 17 00
siq@siq.se

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.