Ett partnerskap för framgångsrika organisationer

Företag och organisationer med kvalitet som strategi har nöjdare medarbetare, nöjdare kunder och uppvisar en mer hållbar verksamhet såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt. SIQs medlemmar samverkar och lär av varandra, det lönar sig i längden.

Medlemskapet stärker organisationen

Idag är ett hundratal verksamheter medlemmar i SIQ. Från stora industri- och tjänsteföretag till myndigheter, kommuner, regioner och aktörer inom välfärdssektorn, men även små och medelstora företag. Den gemensamma faktorn är att alla ständigt vill bli bättre.

Bli bättre på att tackla era ledningsutmaningar

Förändringstakten i samhället påverkar oss alltmer och kommer att ha genomslag på de förmågor och den kompetens som behöver utvecklas inom företag och organisationer. Att anpassa verksamheten till snabba förändringar i omvärlden och att öka engagemanget bland alla medarbetare är bara några exempel på gemensamma ledningsutmaningar över branschgränser. 

Men, vi behöver inte finna alla svar och lösningar på egen hand. Det sker istället bäst genom samverkan och medlemskretsen är bred. Från stora industri- och tjänsteföretag till myndigheter, kommuner, regioner och aktörer inom välfärdssektorn men även små och medelstora företag. 

Med flera olika medlemsgrupper representerade bedrivs idag en fördjupad samverkan kring specifika utmaningar för grupper av exempelvis industriföretag, energibolag, kollektivtrafik, kommuner, regioner och andra tjänsteverksamheter. 

Ett medlemskap för kompetensutveckling

Årligen genomförs ett stort antal nätverksträffar, seminarier och workshops som erbjuder en kontinuerlig kompetensutveckling för såväl ledare som medarbetare. De är genomgående kostnadsfria och exklusiva för medlemmar. Dessa tillfällen ger insikter i framgångsfaktorer och olika verksamheters interna arbetssätt som inte erbjuds på andra sätt.

Tjänster för medlemmar

Medlemmar kan använda SIQs tjänster för att stärka organisationens förmåga gällande flera framgångsfaktorer.

  • Management Index handlar om att leda för hållbarhet med helhetsperspektiv.
  • Med Kvalitetskulturindex involveras både ledare och medarbetare i utvecklingen av arbetsplatsen.
  • Kundindexet är till för att skapa värde med kunder.
  • Med hjälp av Framgångsinsikt kommer en medlemsorganisation inom kort att själv göra självskattningar och kunna arbeta med sitt resultat helt digitalt.
  • Introduktion till SIQ Managementmodell kan genomföras med ledningsgruppen.
  • För fördjupning inom området har medlemmar garanterade platser på SIQ Examinatorsutbildning.

Utöver detta kan vi bidra till mer specifika utbyten mellan medlemsorganisationer i nätverket. En dedikerad SIQ kontaktperson finns tillhands för support och uppföljning.

Tjänsterna erbjuds i olika omfattning beroende på hur många anställda varje medlem har. Se efter vad som gäller för er del under Avgifter & medlemskap.


NÅGRA AV VÅRA MEDLEMMAR 2023

AB Svenska Bostäder AB_logo
Länsförsäkringar Bank AB_logo
Lysekils Kommun_logo
Centiro Solutions AB_logo