Reportage från tidigare medlemsaktiviteter

SIQ arbetar aktivt för att skapa intressanta och inspirerande medlemsaktiviteter för att bidra till insikter, ny kunskap och givande dialoger samt nätverkande. På denna sida presenteras reportage från våra mest besökta medlemsseminarium. För dig som är medlem finns mer material så som presentationer och filmer, på medlemssidorna.

15 feb 2024: Hur kommer AI påverka kulturen, ledarskapet och våra arbetssätt?

Det är egentligen de valen vi har med tanke på AI’s exponentiella utveckling, enligt Vahid Zohali – IBM som tillsammans med Therése Svensson – ansvarig för Compliance and ethics gästade SIQs – medlemsseminarium där fokus var AI’s påverkan på kvalitetsarbetet, både kulturen, ledarskapet och våra processer. 

Som ledare behöver du förstå vad artificiell intelligens innebär så att man kan förklara för anställda, kunder samt partners – och man behöver ta ansvar!

Möjligheterna för Sverige, organisationer, dig som individ och samhället i stort är enorma när det gäller lösningar på klimatutmaningen. AI kan hjälpa oss att effektivisera 3-4% per år fram till 2040, i synnerhet inom administrativa processer. Teknologin kan vara till hjälp för flera yrkesgrupper inom samhället. Utöver detta kan man tillägga flertalet gamechangers, av mer transformation art. Vahid lyfter att varje ledning och ledningsgrupp bör fundera kring AI utifrån; Syfte, Strategi och Styrning.

I allt detta finns det stora risker och hot med maskiner med en lärande funktion och maskiner som kan programmera sig själv, vem bär då ansvaret ifall den gör något fel? Therése betonade vikten av att ta ansvar och den etiska aspekten och att sätta samman en AI ethics board i organisationen.

IBM har tillsammans med Meta tagit intiativ till Ai alliance, med 50-tal tech jättar. Målsättningen med Al Alliance är att all forskning om artificiell intelligens ska vara öppen och transparent.

18 april 2024: Effektfull med Simon Elvnäs

Vårt medlemsseminarium kring ledarskap med Simon Elvnäs lockade till sig en stor publik. Simon Elvnäs har i en världsunik forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör.

Vi behöver ha koll på tydlighet, uppföljning och återkoppling.  Det är till och med så att om en ledare lägger mer tid på återkoppling på redan utfört arbete till sina medarbetare så kommer det framtida arbetet gå fortare. Under seminariet fick vi ta del av hur stor andel vi arbetar reaktivt och händelsestyrt och resultatet blir kvalitetsbristkostnader.

Den här föreläsningen handlade om att bli effektfull! Ett medvetet ledarskap – där ledaren i stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt. Effektfull är också namnet på boken, där mer information från studierna av ledarskap finns att hämta! Mycket lärorikt och möjliggörare för ett ledarskap för förbättringar!

 

Logga in på medlemssidorna för att ta del av mer material