Medlemsnätverk

SIQ driver flera nätverk inom olika områden som träffas regelbundet och utbyter erfarenheter på aktuella teman.

SIQ Forskningsnätverk - Excellence Center

Excellence Center är ett forskningsnätverk utformat som ett fördjupat medlemskap i SIQ. De företag och organisationer som ingår medverkar i – eller har tidigare medverkat i – specifika forskningsprojekt. Syftet är även att få insikter och erfarenheter från forskningsprojekt som andra har drivit.

Läs mer

SIQ Industrinätverk

SIQ Industrinätverk vänder sig till medelstora och stora industriföretag med höga ambitioner gällande kvalitetsutveckling. Genom industrinätverket erbjuds ett kompetent forum för erfarenhetsutbyte och ny kunskap med fokus på frågeställningar och utmaningar som deltagarna själva står inför.

Läs mer

SIQ Regionnätverk

SIQ Regionnätverk har ambitionen att gemensamt lära, utveckla och utbyta erfarenheter. Dessa regioner samverkar kring kvalitetsutveckling med fokus på ledning och styrning på regional nivå och vill lyfta kvalitetsfrågorna ytterligare.

Läs mer

SIQ Kommunnätverk

SIQ Kommunnätverk stödjer och stimulerar kommuner med höga ambitioner gällande kvalitetsutveckling. Genom kommunnätverket erbjuds ett kompetent forum för erfarenhetsutbyte och möjlighet att få ny kunskap med fokus på frågeställningar och utmaningar.

Läs mer

SIQ Energinätverk

Ett fördjupat utbyte och lärande mellan energibolag kring gemensamma ledningsutmaningar och styrkeområden. Vi arbetar förnärvarande med fokus på transformationen inom branschen där hållbarhetsbehov, teknikutveckling och digitalisering skapar en ny marknadslogik. Idag ingår ett tiotal medlemsföretag i gruppen.

SIQ Persontrafiknätverk

En samverkan mellan beställare och utförare inom persontrafik gällande ett utvecklat partnerskap och kvalitetsdimensioner i upphandling. Syftet är att över tid bidra till utvecklingen inom verksamheterna till nytta för kunder och övriga intressenter. Idag ingår ett tiotal medlemsföretag i gruppen.

SIQ Fastighetsnätverk

Ett fördjupat utbyte och lärande mellan fastighets- och bostadsbolag kring arbetssätt inom prioriterade områden. Framgångsfaktorer och förbättringsarbete baserat på befintliga kunddata. Syftet är att över tid bidra till utvecklingen inom verksamheterna till nytta för kunder och övriga intressenter. Idag ingår ett tiotal medlemsföretag i gruppen.