SIQ Regionnätverk

SIQ Regionnätverk vänder sig till Sveriges regioner med höga ambitioner gällande kvalitetsutveckling. Dels på en övergripande nivå med målgruppen regionledning men också för målgruppen av personer som stöttar det systematiska kvalitetsarbetet i regionerna.

Genom att arbeta tillsammans sker erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande. Medlemmarna utformar hur samarbetet sker och vilka de mest aktuella kvalitets- och ledarskapsfrågorna är.

Just nu fokuseras på hur ett effektivt kvalitets- och ledningsarbete kan ledas, drivas, efterfrågas och utvecklas från ett regionledningsperspektiv. Vi utvecklar tillsammans ett frågebatteri för SIQ Framgångsfaktorer, och genomför piloter där Framgångsinsikt för Regioner integreras i regionernas utvecklingsstrategier och utgör ett värdeskapande dialogmaterial för alla medarbetare.

Genom att regionnätverket är en del av SIQs nationella medlemsnätverk – där seminarier, nätverksträffar och utbildningstillfällen årligen genomförs i nära samverkan med medlemmarna – möjliggörs även ett branschöverskridande erfarenhetsutbyte.

Alla medarbetare i regionerna kan delta vid seminarier, nätverksträffar och utbildningstillfällen vilka ingår i medlemskapet.

Regioner som idag är SIQ medlemmar

  • Region Gotland
  • Region Jönköpings län
  • Region Kronoberg
  • Region Stockholm
  • Region Värmland
  • Västra Götaland
  • Region Örebro

SIQs roll är framförallt att planera, koordinera, facilitera samt följa upp möten och erfarenhetsutbyten och bidra med nya forskningsrön.

Just nu arbetar vi med den regionanpassade SIQ Framgångsinsikt för Regioner. Du kan ladda hem vår pdf-version, under tiden som vi arbetar med webb-verktyget. Nästa möte i arbetsgruppen är planerat till 21 januari 2021. Vill din region också ta del av alla medlemsförmåner? Varmt välkommen att kontakta oss!

 


Anne-Charlotte Holmgren

SIQ Rådgivning och utbildning
0730-70 88 09
anne-charlotte.holmgren@siq.se

Kontakt

Anne-Charlotte Holmgren

SIQ Rådgivning och utbildning
Telefon: 0730-70 88 09
E-post: anne-charlotte.holmgren@siq.se
LinkedIn

Anne-Charlotte Holmgren ansvarar för att coacha, ge råd, utbilda och ge kunskap till ledare på alla nivåer för verksamheter att nå Hållbar Framgång. Hon har själv lång och framgångsrik erfarenhet av att leda verksamheter inklusive organisations- och verksamhetsutveckling i flera olika branscher. Ingenjör från Chalmers med kompetens inom kvalitet och förbättringskunskap, ledarskap, hållbarhet, LEAN och organisationspsykologi.

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.