SQMA – Swedish Quality Management Academy

Svenska lärosäten har en världsledande position inom kvalitetsforskning men forskningen är utspridd på olika institutioner och inte helt enkel att få grepp om. Därför startades Swedish Quality Management Academy på initiativ av SIQ 2012.

Inom SQMA träffas alla Sveriges lärosäten som forskar på kvalitetsutveckling. SQMA är därför en viktig samverkansplattform för professorer och docenter inom kvalitetsforskningsområdet för att hitta sätt att förnya utbildningar, samverka kring olika forskningsprojekt och erfarenhetsutbyten.  

SQMA logotype

SQMA består av:
• Chalmers tekniska högskola
• Högskolan Väst (ny!)
• Jönköping University (ny!)
• Karlstads universitet
• Kungliga Tekniska högskolan
• Linköpings universitet
• Luleå tekniska universitet
• Lunds universitet (ny!)
• Mittuniversitetet
• Mälardalens universitet
• Uppsala universitet
• SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till de olika lärosätena. Hör gärna av dig till Anders Fundin, forskningsansvarig på SIQ, om du vill ha mer information om SQMA.


Anders Fundin

Forskningsledare

Kontaktuppgifter till universiteten