Bli medlem

Det är enkelt att bli medlem i SIQ. Skicka in er anmälan med era kontaktuppgifter. Välkomna!

SIQ medlemskap är ett branschöverskridande erfarenhetsutbyte för att stimulera och utveckla förbättringsarbete ur ett helhetsperspektiv. Medlemmarna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling är tillsammans med staten huvudman för SIQ och spelar därmed en viktig roll i att främja intresset för kvalitetsutveckling i hela det svenska samhället.

För att underlätta för erfarenhetsutbyte får varje medlemsorganisation tillgång till en medlemsmatrikel med uppgifter om kontaktpersoner. Medlemskapet löper på 12 månader från det datum organisationen antagits som medlem om inget annat har överenskommits. Förnyelse sker efter varje 12-månadersperiod. Utträde ska meddelas SIQ senast tre månader före periodens slut, i annat fall utgår en avgift motsvarande en fjärdedel av aktuell årsavgift.

Kontakta gärna oss på SIQ om ni har några frågor!


SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

Kundtjänst och administration
031-723 17 00
siq@siq.se