Förbättringsverktyg

SIQ Framgångsinsikt

SIQ Framgångsinsikt är ett enkelt verktyg för reflektion och samtal kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv. Här prickar alla medarbetare in organisationens läge inom de fem framgångsområdena som ni sedan rangordnar och utvecklar tillsammans.

Pricka in er verksamhets läge:

 • Vad tycker vi att vi är bra på?
 • Vad tycker vi att vi är dåliga på?
 • Var har vi olika uppfattning?
 • Vad vill vi kännetecknas av och varför?
 • Vad är viktigt för oss att förbättra?

SIQ Framgångsinsikt är ett enkelt verktyg där ni kan göra en självutvärdering och prioritera vilka aktiviteter ni behöver ta tag i för att bli bättre.

Så här gör ni:

 1. Någon på er arbetsplats ansvarar för utvärderingen.
 2. Kontakta oss för att få tillgång till SIQ Framgångsinsikt. Verktyget finns både i pdf-form och som digitalt verktyg.
 3. Låt alla medarbetarna i er arbetsgrupp fylla i enkäten.
 4. Under ett fysiskt eller digitalt möte med SIQ går vi igenom resultaten. Vad är ni bra på och vad behöver ni förbättra? Finns det något område där alla är överens och annat där åsikterna skiljer sig åt? Vad kan det bero på? Tillsammans gör vi en rangordning över de aktiviteter ni behöver ta tag i för att vidareutveckla er verksamhet.
 5. Ni följer upp, lär och förbättrar! Med jämna mellanrum kan ni göra en ny mätning och se att ni rör er åt rätt håll.

De fem framgångsfaktorerna som ni får svar på är:

 • Skapar värde med kunder och intressenter
 • Leder för hållbarhet
 • Involverar motiverade medarbetare
 • Utvecklar värdeskapande processer
 • Förbättrar verksamheten och skapar innovationer

Kostnad

Kostnaden för undersökningen beror på verksamhetens storlek. Kontakta oss för aktuell prisuppgift.

Merparten av SIQs medlemsorganisationer kan i olika utsträckning använda Framgångsinsikt helt kostnadsfritt. Läs mer om medlemskapet och vad som ingår.