Enkäter & utvärderingar

SIQ Kvalitetskulturindex

En stark kvalitetskultur innebär att ledare och medarbetare har en god förmåga att agera och ta välgrundade beslut i vardagens olika situationer. Genom att mäta de beteenden som mest förekommer samt de beteenden vi föredrar, kan vi som organisation ta steg i rätt riktning och utveckla kvalitetskulturen. Mätningen ger dessutom ledare och medarbetare ett gemensamt språk kring hur värderingar hänger samman med våra beteenden.

Att utveckla er kvalitetskultur

 • Ger chefer och medarbetare ett gemensamt språk kring hur värderingar hänger samman med våra beteenden
 • Framhålls som en av de främsta utmaningarna företag och organisationer har att hantera
 • Stärker er orgnisation att nå mer hållbara resultat

Kommande tillfällen

Inga inplanerade tillfällen. Kontakta gärna oss för mer information.

Kulturen är en väg till framgång

Med en stark kvalitetskultur har chefer och medarbetare bättre förutsättningar att agera och ta bra beslut i vardagens olika situationer. En sådan förmåga blir allt viktigare med den accelererande förändringstakten i omgivningen. Kvalitetsutveckling handlar om att förstå vem man är till för och hur man kan skapa ökat värde för kunder och övriga intressenter. Det bygger på ett långsiktigt perspektiv i kombination med en agil verksamhet.

Idag vittnar många om ett förhållande där kortsiktigt agerande råder. Betydelsen av att utveckla en kvalitetskultur blir alltmer uppenbar och framhålls som en av de främsta utmaningarna företag och organisationer har att hantera. SIQ Kvalitetskulturindex är till för att hjälpa er verksamhet att stärka er kvalitetskultur för att nå mer hållbara resultat.

SIQ Kvalitetskulturindex är framtaget i ett forskningsprojekt som identifierat de värderingar som tillsammans utgör en kvalitetskultur.

Dessa värderingar utgör en kvalitetskultur

 • Engagerat ledarskap
 • Att basera beslut på fakta
 • Kundorientering
 • Allas delaktighet
 • Processorientering
 • Ständiga förbättringar

Kvalitetskulturindex

Samtliga värderingar kommer till uttryck genom våra beteenden i verksamheten. Vissa beteenden stödjer medan andra beteenden hindrar en kvalitetskultur.

SIQ Kvalitetskulturindex ger chefer och medarbetare ett gemensamt språk kring hur värderingar hänger samman med våra beteenden. Genom att mäta de beteenden som mest förekommer samt de beteenden vi föredrar, kan vi som organisation ta steg i rätt riktning och utveckla kvalitetskulturen.

Mätningen

Era ledare och medarbetare som medverkar i mätningen fyller i en enkät via en webblänk. Varje person besvarar frågorna anonymt.

Frågorna är uppdelade i två delar:

 • Den första delen handlar om att ta ställning till hur vanligt förekommande de angivna beteendena är.
 • Den andra delen handlar om att ta ställning till vilka beteenden jag som individ föredrar.

Ert resultat

Er mätning av arbetsplatsen sammanställs i en utförlig rapport. Här redovisas också vilka värderingar och beteenden som ev. behöver ges prioritet. SIQ går tillsammans med er igenom rapportens olika delar via ett E-möte. Vi har avslutningsvis en dialog kring hur ni kan använda resultatet för att utveckla kvalitetskulturen.

Kostnad

SIQs medlemmar med fler är 20 anställda kan använda SIQ Kvalitetskulturindex kostnadsfritt i olika utsträckning som en del av sitt medlemskap. Om er verksamhet inte är medlemmar i SIQ skickar vi gärna en offert på en kulturmätning hos er.


SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

Kundtjänst och administration
031-723 17 00
siq@siq.se