Förbättringsverktyg

SIQ Kvalitetskulturindex

En stark kvalitetskultur innebär att ledare och medarbetare har en god förmåga att agera och ta välgrundade beslut i vardagens olika situationer. Genom att mäta de beteenden som mest förekommer samt de beteenden vi föredrar, kan vi som organisation ta steg i rätt riktning och utveckla kvalitetskulturen. Mätningen ger dessutom ledare och medarbetare ett gemensamt språk kring hur värderingar hänger samman med våra beteenden.

Att utveckla er kvalitetskultur

 • Ger chefer och medarbetare ett gemensamt språk kring hur värderingar hänger samman med våra beteenden
 • Framhålls som en av de främsta utmaningarna företag och organisationer har att hantera
 • Stärker er orgnisation att nå mer hållbara resultat

Stärk er kvalitetskultur!

Grunden för en hållbar verksamhet bygger på den kultur och på det ledarskap som råder i en verksamhet. Forskningen visar att medarbetare med goda förutsättningar att utföra och utveckla sin arbetsuppgifter mår bättre och skapar ett ökat värde för kunder och intressenter. Genom att stärka kvalitetskulturen skapas en bättre förmåga att agera och fatta kloka beslut i vardagens olika situationer. Det är en förmåga som blir alltmer väsentlig med den accelererande förändringstakten vi upplever i vår omgivning.

SIQ Kvalitetskulturindex är till för att du ska kunna visualisera den rådande kvalitetskulturen i er verksamhet med syfte att förstå vad som behöver göras för att stärka den.

Dessa värderingar utgör en kvalitetskultur:

 1. Engagerat ledarskap
 2. Att basera beslut på fakta
 3. Kundorientering
 4. Allas delaktighet
 5. Processorientering
 6. Ständiga förbättringar

Kvalitetskulturindex

Samtliga värderingar kommer till uttryck genom våra beteenden i verksamheten. Vissa beteenden stödjer medan andra beteenden hindrar en kvalitetskultur.

SIQ Kvalitetskulturindex ger chefer och medarbetare ett gemensamt språk kring hur värderingar hänger samman med våra beteenden. Genom att mäta de beteenden som mest förekommer samt de beteenden vi föredrar, kan vi som organisation ta steg i rätt riktning och utveckla kvalitetskulturen.

Mätningen

Samtliga chefer och medarbetare inom valda verksamheter hos er deltar i en mätning som genomförs via en webblänk.

Varje medarbetare besvarar frågorna anonymt:

 • Den första delen handlar om att beskriva hur vanligt förekommande olika beteenden är.
 • Den andra delen handlar om att ta ställning till vilka beteenden, ställda mot varandra, jag som individ föredrar.

Resultat

Mätningen av er verksamhet sammanställs i en utförlig rapport. Här framgår vilka värderingar och beteenden som behöver ges mest prioritet. SIQ presenterar rapportens olika delar i ett digitalt återföringsmöte alternativt på plats hos er, där vi reflekterar tillsammans kring nästa steg. Vi kan också hjälpa till med rådgivning eller vara bollplank inom något område ni behöver förbättra.

Kostnad

SIQ har i samverkan med SKI, Svenskt Kvalitetsindex, utvecklat mätverktyget med forskningen som bas. En mätning inkluderar en samlad rapport för den aktuella verksamheten/arbetsplatsen. Vill ni ha en analysrapport nedbruten på flera enheter eller arbetsplatser hjälper vi gärna till mot en mindre kostnad.

Kostnaden för undersökningen beror på verksamhetens storlek. Kontakta oss för aktuell prisuppgift.

Merparten av SIQs medlemsorganisationer kan i olika utsträckning använda Kvalitetskulturindex helt kostnadsfritt. Läs mer om medlemskapet och vad som ingår.