Utbildningar

SIQ Examinatorsutbildning

Att bli examinator är ett sätt att utveckla dig själv och din organisation genom att lära av andra. Som examinator får du möjlighet till en både praktisk och teoretisk kvalificerad managementutbildning, som löper under en längre tid. Du får fördjupad kunskap och förståelse om kvalitetsutveckling, tillgång till brett nätverk och lära känna ledande organisationer. Det är en strategisk mangementutbildning som passar bra för dig som är chef eller ledare eller har ledarambitioner och intresserad av kvalitetsutveckling.

Utbildningen:

 • Praktisk och teoretisk kvalificerad managementutbildning
 • Sker över längre tid
 • Passar dig som har varit chef/ledare eller har ledarambitioner
 • Ger dig ett brett nätverk och du får lära känna ledande organisationer

Informationsbroschyr

En kvalificerad managementutbildning som ger dig fördjupade kunskaper i teori och praktik om kvalitetsutveckling. Grunden är SIQ Managementmodell, som är baserad på de framgångsfaktorer ledande verksamheter kännetecknas av. Att vara examinator är ett sätt att lära sig mer om systematisk kvalitetsutveckling, att utveckla sig som individ och sin organisation samtidigt som man bidrar till andras utveckling.

Godkänd utbildning innebär din inträdesbiljett till att vara examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet eller Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola och därmed skarpt utvärdera någon av årets deltagande företag, skolor eller organisationer.

Kursupplägg

Utbildningen är indelad i flera steg och upplagd så att vi kommer att träna på varje del som sker i utvärderingsprocessen och du kommer att arbeta mycket som del i ett team. Du lär dig förstå SIQ Managementmodell och hur den kan användas för att utvärdera verksamheter samt hur den kan bidra till utveckling.

 • Kursen inleds med en introduktion via webben. (Se datum nedan)
 • Därefter följer en distansutbildningen där varje deltagare ska lämna in en individuell utvärdering på några utvalda kriterier i ett praktikfall. Deltagare behöver ha förmåga att göra balanserade bedömningar och kunna formulera konstruktiva sakunderbyggda kommentarer. Varje deltagare får personlig återkoppling på distansutbildningen.
 • Sedan genomförs en tre dagars internatutbildning. I år uppdelat i två delar, där dag 1 är helt digitalt och dag 2-3 sker med fysiskt träff i slutet av augusti i Stockholm. Vi följer rådande Covid-19-rekommendationer och om det inte är möjligt att träffas fysiskt blir allt digitalt.
 • Efter internatutbildningen får alla deltagare ett diplom för genomförd utbildning.
 • Färdigutbildade deltagare kan erbjudas möjligheten att vara med i ett examinatorsteam och göra en utvärdering för Utmärkelsen Svensk Kvalitet eller Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.

  Ett utvärderingsuppdrag omfattar:

 • En individuell utvärdering av ett underlag som vi skickar ut till alla examinationer på respektive verksamhet
 • Konsensusmöte, då teamet träffas och enas om bedömning
 • Platsbesök, då teamet verifierar organisationens styrkor (då även teamet formulerar återföringsrapporten).
 • Efter genomfört uppdrag får alla deltagare diplom och därmed rätt att titulera sig Examinator eller Utvärderingsledare för aktuellt år.

Datum för utbildningen 2021

Utbildningen pågår under maj till september.

 • Webbaserad introduktion under perioden 4–17 maj, totalt cirka 8 timmar
 • Distansutbildning: under perioden 24 maj–15 augusti, totalt cirka 32 timmar
 • Internatutbildning i tre dagar, 1+ 2 dagar i augusti. Dag 1 den 25 eller 26 augusti digitalt (du väljer den dag som passar dig bäst) och därefter 31-31 augusti på konferensanläggning i Stockholm, med möjlighet att delta digitalt om så skulle behövas.

För de som gör en utvärdering gäller även följande tider:

Utvärderingsuppdraget pågår under september till november.

 • Individuell utvärdering (cirka 4-5 dagar under perioden 13-26 september)
 • Konsensusmöte med examinatorsteamet (3-4 dagar, under vecka 40 oktober)
 • Platsbesök (3-4 dagar, vecka 43 för Utmärkelsen Svensk Kvalitet och vecka 45 för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola)

Kostnad

 • Kostnaden för hela utbildningen uppgår till 4 800 kr (exkl. moms) under förutsättning att du finns tillgänglig för ett utvärderingsuppdrag om du blir erbjuden ett sådant efter genomförd utbildning.
 • Det går också bra att bara gå den teoretiska utbildningsdelen maj till och med september, då kostar utbildningen 19 500 kr (exkl. moms).
 • För medlemmar i SIQ ingår platser i utbildningen. Antalet utgår från hur många anställda medlemsorganisationen har. Önskar medlemmar enbart gå utbildning kostar det 15 000 kr (exkl. moms).
 • Resor och boende ingår inte i kursavgiften.

Tidigare examinator?

För dig som varit Examinator tidigare erbjuds du delta i utvärderingsuppdrag för att fördjupa dina kunskaper och lära mer av andra. Du erbjuds då ett annat upplägg än ovan beskrivna utbildning, bland annat med en egen digital utbildningsträff. Anmäl ditt intresse till siq@siq.se.

Sagt från tidigare deltagare

Examinatorutbildningen gav mig kunskaper om människors beteenden och gav mig verktyg att förstå vikten av samverkan på riktigt.

Anna Hellberg Wulfing, verksamhetsutvecklare, HSB Stockholm

Jag kan varmt rekommendera SIQ Examinatorsutbildning som är en strategisk ledar- och managementutbildning. Efter avslutad utbildning blev jag vald till Utvärderingsledare för ”Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola” där jag ledde ett kvalificerat team av examinatorer med luppen på skolors systematiska kvalitetsarbete. En magisk upplevelse och erfarenhet som har utvecklat både mig själv och Barnkompetens!

Petra Hedlund Ghaffarpour, grundare Barnkompetens

För mer information, kontakta gärna:


Annette Björnson

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola, kommunnätverk och SIQ Examinatorsutbildning
073-670 62 00
annette.bjornson@siq.se

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.