Utbildningar

SIQ Examinatorsutbildning

Att bli examinator är ett sätt att utveckla dig själv och din organisation genom att lära av andra. Som examinator får du möjlighet till en både praktisk och teoretisk kvalificerad managementutbildning, som löper under en längre tid. Du får fördjupad kunskap och förståelse om kvalitetsutveckling, tillgång till brett nätverk och lära känna ledande organisationer. Det är en strategisk managementutbildning som passar bra för dig som är chef eller ledare eller har ledarambitioner och intresserad av kvalitetsutveckling.

Utbildningen:

 • Praktisk och teoretisk kvalificerad managementutbildning
 • Sker över längre tid
 • Passar dig som har varit chef/ledare eller har ledarambitioner
 • Ger dig ett brett nätverk och du får lära känna ledande organisationer

Anmälan inför hösten är nu öppen! Sista dag för anmälan:

Torsdag 28 september

En kvalificerad managementutbildning som ger dig fördjupade kunskaper i teori och praktik om kvalitetsutveckling. Grunden är SIQ Managementmodell, som är baserad på de framgångsfaktorer ledande verksamheter kännetecknas av. Att vara examinator är ett sätt att lära sig mer om systematisk kvalitetsutveckling, att utveckla sig som individ och sin organisation samtidigt som man bidrar till andras utveckling.

Godkänd utbildning innebär din inträdesbiljett till att vara examinator för SIQ kvalitetsutmärkelse, Utmärkelsen för Svensk Kvalitet, och därmed skarpt utvärdera någon av årets deltagande företag, skolor eller organisationer.

 

Kursupplägg

Utbildningen är indelad i flera steg och upplagd på ett sätt så att vi kan träna på varje del som sker i utvärderingsprocessen och du kommer att arbeta mycket som del i ett team. Du lär dig förstå SIQ Managementmodell och hur den kan användas för att utvärdera verksamheter samt hur den kan bidra till utveckling.

 • Kursen inleds med en introduktion via webben. (Se datum nedan)
 • Därefter följer distansutbildningen där varje deltagare ska lämna in en individuell utvärdering på några utvalda kriterier i ett praktikfall. Deltagare behöver ha förmåga att göra balanserade bedömningar och kunna formulera konstruktiva sakunderbyggda kommentarer. Varje deltagare får personlig återkoppling på distansutbildningen.
 • Sedan genomförs en tre dagars internatutbildning. I år uppdelat i två delar, där dag 1 är helt digitalt och dag 2-3 sker med fysiskt träff i slutet av februari i Stockholm.
 • Efter internatutbildningen får alla deltagare ett diplom för genomförd utbildning.
 • Färdigutbildade deltagare kan erbjudas möjligheten att vara med i ett examinatorsteam och göra en utvärdering för Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

  Ett utvärderingsuppdrag omfattar:

 • En individuell utvärdering av ett underlag som vi skickar ut till alla examinationer på respektive verksamhet
 • Konsensusmöte, då teamet träffas och enas om bedömning
 • Platsbesök, då teamet verifierar organisationens styrkor (då även teamet formulerar återföringsrapporten).
 • Efter genomfört uppdrag får alla deltagare diplom och därmed rätt att titulera sig Examinator eller Utvärderingsledare för aktuellt år.

 

Datum för utbildningen 2023

Utbildningen pågår från november till februari.

 • Digital uppstartsträff den 8 november klockan 10.00-12.00
 • Webbaserad introduktion under perioden 13–26 november, totalt cirka 8 timmar
 • Distansutbildning: under perioden 29 november 26 januari, totalt cirka 32 timmar, inkl. inlämningsuppgift 15 december med återkoppling innan jul.
 • Internatutbildning i tre dagar, varav den första dagen genomförs digitalt den 31 januari och dag 2-3 fysiskt den 7-8 februari på en konferensanläggning i Stockholmsområdet.

För de som gör en utvärdering gäller även följande tider:

Utvärderingsuppdraget pågår under mars och april.

 • Individuell utvärdering (cirka 4-5 dagar under vecka 10-11)
 • Konsensusmöte med examinatorsteamet (3-4 dagar, under vecka 12/13)
 • Platsbesök (3-4 dagar, vecka 15)

Kostnad

 • Kostnaden för hela utbildningen uppgår till 26000 kr (exkl. moms). Är din organisation medlem i SIQ är kostnaden 19 800 kr. Dessutom ingår olika stora rabatter beroende på medlemsklass och det kan ingå 1-4 valfria utbildningsplatser inom vissa medlemskategorier. Är din organisation medlemmar i kategori klass 1 och 2 erbjuds ni  50% rabatt.
 • Resor och boende ingår inte i kursavgiften.
 • Om du blir godkänd i ditt utvärderingsuppdrag efter avslutad utbildning kan du komma att erbjudas att delta i ett utvärderingsuppdrag. Vi kontrollerar då att du är tillgänglig den aktuella tiden om du får ett uppdrag efter genomförd utbildning

Sagt från tidigare deltagare

Examinatorutbildningen gav mig kunskaper om människors beteenden och gav mig verktyg att förstå vikten av samverkan på riktigt.

Anna Hellberg Wulfing, verksamhetsutvecklare, HSB Stockholm

Jag kan varmt rekommendera SIQ Examinatorsutbildning som är en strategisk ledar- och managementutbildning. Efter avslutad utbildning blev jag vald till Utvärderingsledare för ”Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola” där jag ledde ett kvalificerat team av examinatorer med luppen på skolors systematiska kvalitetsarbete. En magisk upplevelse och erfarenhet som har utvecklat både mig själv och Barnkompetens!

Petra Hedlund Ghaffarpour, grundare Barnkompetens

För mer information, kontakta gärna: