Till alla inlägg

Distansarbete under covid-19-pandemin och psykosocial hälsa

Forskning
2022-10-03

Syftet med rapporten är att beskriva erfarenheterna hos individer som behöver arbeta hemifrån till följd av covid-19. Rapporten är en del av ett AFA-finansierat forskningsprojekt som pågår till och med juni 2023.

En enkätstudie genomfördes i fem olika verksamheter våren 2021 och 2022. Enkäten ingår i en större studie som har som syfte att undersöka de anställdas organisatoriska och sociala arbetsmiljö, mentala välbefinnande, motivation och hur prestationsnivå ser ut medan de arbetar hemifrån under pandemin. Resultatet av forskningsstudien förväntas bidra till att förstå hur övergången till att arbeta hemifrån under covid-19 påverkar individens psykiska hälsa och välbefinnande; hur gränserna mellan arbete och privatliv har omarbetats; hur anställda kommer att gå tillbaka till det nya normala efter covid-19; och chefens roll i att stödja sina anställda under dessa övergångar och hur deras stöd påverkar produktiviteten.