Till alla inlägg

Förenklar SIQ Management Index kvalitetsarbetet för ledningsgrupper?

Forskning
2020-10-22

I en ny studie har ett forskningsteam bestående av Kristen M. Snyder, Henrik Eriksson och Hendry Raharjo undersökt om SIQ Management Index stödjer effektiviteten bland ledningsgrupper.

Forskningen inriktades på två frågeställningar:

  • Att identifiera villkor som är nödvändiga för framgångsrik användning av SIQ Management Index som bidrar till en fortlöpande dialog om hur man kan stödja kvalitetshantering genom användning av mätverktyg.
  • Att undersöka nyttan av SIQ Management Index som ett verktyg för att förbättra effektiviteten i ledningsgrupper.

Resultat från de kvalitativa uppgifterna visar fyra primära användningsområden för SIQ Management Index: pulsmätare, navigering, systematisk dialog samt ledningsgruppens utveckling.

I synnerhet stödjer studien behovet av att utveckla förståelse för vikten av dialog och process i kombination med användning av åtgärder för att uppnå resultat.

Att identifiera villkor som är nödvändiga för framgångsrik användning av SIQ Management Index som bidrar till en fortlöpande dialog om hur man kan stödja kvalitetshantering genom användning av mätverktyg.

Resultatet visar inte tydligt att SIQ Management Index bidrar till en förbättrad effektivitet. Hur mogen organisationen och ledningsgruppen är med en öppen och transparent kommunikation och tydligt syfte och mål, verkar vara nyckelfaktorer för hur väl en ledningsgrupp drar nytta av SIQ Management Index. Verktyget fungerar bäst att använda  på längre sikt snarare än quick fix-användning, även om detta ännu inte har validerats av ytterligare undersökningar.

SIQ Management Index

Här skriver vi en liten text.