Utmärkelser

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse för framgångsrika organisationer. Alla svenska företag och organisationer (även t.ex. divisioner, affärsenheter) som har målet att bli riktigt framgångsrika är välkomna att delta.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

  • Stödjer utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet
  • Ger en detaljerad återföring till alla deltagande organisationer
  • Hjälper verksamheter i sin utveckling mot framgång i världsklass

Anmälningsdatum för 2021 ännu ej fastställda.

Vad är Utmärkelsen Svensk Kvalitet?

Utmärkelsen Svensk Kvalitet fokuserar på att finna goda förebilder och att ge detaljerad återföring till alla deltagande organisationer för att hjälpa dem i sin utveckling mot framgång i världsklass.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet har som syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och att lyfta fram förebilder till inspiration för andra och genom att de deltagande verksamheterna får ett underlag till sitt förbättringsarbete.

Domarkommitté 2020

  • Anders Mellberg, Konsult och tidigare VD Agria, Ordförande i Domarkommittén
  • Ann-Charlotte Järnström, Direktör VästKom
  • Dag Kroslid, Managing Director, NorDan AB, Chief Operating Officer, NorDan Gruppen AS
  • Håkan Wiklund, Professor Mittuniversitetet

Att fira framgångar och dela glädjen med andra skapar ett brett engagemang långt utanför den egna verksamheten.

Anna Hellberg Wulfing, verksamhetsutvecklare HSB Stockholm


Mikael Lindström

Utmärkelsen Svensk Kvalitet, Quality Innovation Award
073-837 61 00
mikael.lindstrom@siq.se