Nätverk

SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

Samverkanspartners

SIQs huvuduppgift är att stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. För att växla upp och få ytterligare effekt i den viktiga uppgiften samverkar SIQ med flertalet strategiska samverkanspartners. Exempelvis är vårt dotterbolag Svenskt Kvalitetsindex, leverantör av kundundersökningar

Internationella samarbetspartners

  • IAQ –  International Academy for Quality. IAQ är en ideell oberoende organisation med forskare och praktiker med intresse att främja den globala kvalitetsrörelsen. IAQ har idag representanter från 45 länder som gemensamt bidrar till att etablera och stärka nationella och regionala kvalitetsorganisationer i världen. IAQ har även stöttat FN i arbetet att ge stöd till integreringen av kvalitetsrörelsen i utvecklingsländer.

Nationella samarbetspartners