Kontakta oss

Vi på SIQ står gärna till tjänst med råd, idéer, kontakter, nätverk, fakta om kvalitetsarbete och mycket mycket mer! Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, idéer eller önskemål.

Drakegatan 6, 412 50 Göteborg
Torsgatan 2, 111 23 Stockholm

Våra medarbetare i bokstavsordning

Annette Björnson

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola, kommunnätverk och SIQ Examinatorsutbildning
Telefon: 073-670 62 00
E-post: annette.bjornson@siq.se
LinkedIn

Annette Björnson har lång erfarenhet från att arbeta inom den offentliga sektorn, både kommuner och region. Annette har magisterexamen i både kvalitet och ledarskap samt fil. kand. i statskunskap.

Mats Deleryd

Verkställande direktör
Telefon: 031-723 17 05
E-post: mats.deleryd@siq.se
LinkedIn

Mats Deleryd har erfarenhet från ledande globala roller vid bland annat ABB, Adtranz, Bombardier och Volvo Group. Mats är civilingenjör och teknisk doktor från LTU, innehar en professur vid Mälardalens högskola samt är invald medlem i IVA.

Anders Fundin

Forskningsledare
Telefon: 0730-32 99 44
E-post: anders.fundin@siq.se
LinkedIn

Anders Fundin är professor vid Mälardalens högskola med erfarenhet från samproducerande forskning med offentlig och privat sektor. Han är civilingenjör från Linköpings universitet och Teknologie doktor från Chalmers med erfarenhet från globala ledande roller inom bland annat Volvo Group och Bombardier.

Anne-Charlotte Holmgren

SIQ Akademi och Regionnätverk
Telefon: 031-723 17 07
E-post: anne-charlotte.holmgren@siq.se
LinkedIn

Anne-Charlotte Holmgren har lång och framgångsrik erfarenhet av att leda verksamheter inklusive organisations- och verksamhetsutveckling i flera olika branscher. Ingenjör från Chalmers med kompetens inom kvalitet och förbättringskunskap, ledarskap, hållbarhet, LEAN och organisationspsykologi.

Mikael Lindström

Utmärkelsen Svensk Kvalitet, Quality Innovation Award
Telefon: 073-837 61 00
E-post: mikael.lindstrom@siq.se
LinkedIn

Mikael Lindström har en bred industriell bakgrund från chefsroller både i nationell och internationell miljö. Mikael har arbetat bland annat på Bureau Veritas, Intertek, Ericsson samt Elicom. Han är från början elingenjör men har de senaste 20 åren arbetat med ledningsfrågor.

Monika Paasonen

Administratör
Telefon: 031-723 17 10
E-post: monika.paasonen@siq.se
LinkedIn

Monika är utbildad Kvalitets- och miljösamordnare och har arbetat med kvalitetsfrågor i 20 år på bl.a. Volvo IT och Trafikverket. På SIQ ansvarar hon för det administrativa löpande arbetet.

Lars Wemme

Industrinätverk
Telefon: 0706-388 323
E-post: lars.wemme@siq.se
LinkedIn

Lars Wemme är maskiningenjör och marknadsekonom med över 30 års praktisk erfarenhet av verksamhetsutveckling i olika organisationer, bl a IT och automotive. Har arbetat i ledande roller med globalt ansvar för bl a projektledning, process- och kvalitetsledning samt compliancefrågor.

Therese Wester

Marknad och försäljning
Telefon: 073-094 91 10
E-post: therese.wester@siq.se

Therese Wester är utbildad Marknadsekonom och Master i Ledarskap vid IHM Business School, samt som Kvalitetschef vid Sandholm Association. Therese har över 25 års erfarenhet av organisations- och affärsutveckling i både privata och offentliga verksamheter.

Michael Westher

Affärsutveckling och partnerskap
Telefon: 031-723 17 21
E-post: michael.westher@siq.se
LinkedIn

Michael Westher är områdesansvarig för SIQs medlemsverksamhet samt arbetar med affärsutveckling och partnerskap. Han har erfarenhet från olika chefs- och specialistroller med koppling till flyg och logistik, samt en bakgrund som yrkesofficer. Fil. Kand. i företagsekonomi vid Uppsala Universitet.

Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev

Följ SIQ och våra nyheter om kvalitetsutveckling och hållbar framgång.

Tack! Du prenumererar nu på vårt nyhetsbrev.